Trūcīgajiem un maznodrošinātajiem liepājniekiem pašvaldība nodrošinājusi iespēju saņemt kvalificētu jurista palīdzību.

Advokāts Ēriks Štālbergs bezmaksas konsultācijas sniedz Liepājas pilsētas iedzīvotājiem, kuriem noteikts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss, kā arī invalīdiem un bezdarbniekiem, portālu informēja Liepājas domes Sociālā dienesta direktore Iveta Bartkeviča.

Konsultācijas var saņemt dzīvokļu, sociālajos, apsaimniekošanas u.c. jautājumos – praktiski par visām cilvēkus interesējošām jomām.

Jurists pieņem reizi nedēļā, pirmdienās, Liepājas domē, Rožu ielā 6, 106.kabinetā.

Lai saņemtu konsultāciju, iepriekš jāpierakstās. Pierakstīšanās uz pieņemšanu – domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā pirmajā stāvā.