Otrdien, 13. septembrī, Kurzemes rajona tiesā ar debatēm noslēdzās tiesas izmeklēšana krimināllietā par svešas mantas vai tiesību uz šādu mantu iegūšanu, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos vai ar viltu, kurā atbildētājs ir SIA "Ekovalis Latvija" valdes priekšsēdētājs Guntis Šalts.


Tiesnese Anita Eglija videokonferences režīmā uzklausīja Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūras prokuroru Kasparu Čīmu, kā arī tiesas zālē klātesošos: cietušās puses – SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" (LNA) – advokātu Didzi Vilemsonu, apsūdzētā advokātu Ēriku Štālbergu, kā arī apsūdzēto, kurš neizmantoja iespēju izteikties debatēs, vienīgi atbildot uz tiesneses jautājumu, vai atzīst sevi par vainīgu viņam izvirzītajā apsūdzībā, atbildēja ar "Nē". Vēlāk Šalts arī atteicās atbildēt uz žurnālistu jautājumiem.


27.septembrī tiesnese pasludinās spriedumu šajā lietā.


Prokurors vēlreiz izklāstīja apsūdzību, proti, ka saskaņā ar pirmstiesas procesā iegūtajiem pierādījumiem un apsūdzībā norādīto, Šalts laika periodā no 2018. gada jūlija līdz 2019. gada maijam, būdams SIA "Ekovalis Latvija" valdes priekšsēdētājs, būvdarbu dokumentācijā apzināti norādījis, ka veikti būvdarbi, ko patiesībā neizpildīja "Ekovalis Latvija" vai tā apakšuzņēmējs, bet gan SIA "Gaso" par saviem līdzekļiem. Tādā veidā no būvdarbu pasūtītāja – LNA – izkrāpti naudas līdzekļi 12 032,45 eiro apmērā. Prokurora prasība bija kompensēt šos izkrāptos līdzekļus, konfiscējot uzņēmumam piederošas divas automašīnas "Škoda", kā arī piespriežot apsūdzētajam 250 piespiedu darba stundas.


Ar šādu prokurora prasību nebija mierā "LNA" advokāts, kurš norādīja, ka cietušajam ir tiesības uz krietni lielāku kaitējuma kompensāciju

– 19 606 eiro, ko apliecina arī tiesai iesniegtie dokumenti, un no Šalta kā SIA "Ekovalis Latvija" valdes priekšsēdētāja jāpiedzen tieši šāda summa.


Apsūdzētā advokāts Ēriks Štālbergs tiesu debatēs pastāvēja uz to, ka viņa klients nav uzskatāms par vainīgu viņam izvirzītajā apsūdzībā un ir jāattaisno, tā kā apsūdzība neatbilstot lietas faktiskajiem apstākļiem, un Šalts nav ļaunprātīgi izmantojis uzticēšanos vai pielietojis viltu, jo cietušās puses amatpersonas – SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" valdes loceklis Artis Rimma un projektu vadītājs Toms Cīrulis (vairs nestrādā LNA – irliepaja.lv) – ir zinājušas par krāpšanos ar gāzes pievada izbūvēm namiem, kurus siltināja "Ekovalis Latvija".


"Kādas nepatiesas ziņas viņš ir sniedzis attiecībā par to, ka ir izbūvēts gāzes vads? Vai arī noslēpis faktu, ka šis gāzes vads ir izbūvēts? Ja atgriežamies pie līguma, apakšuzņēmējs, kas veica šos darbus, bija jānorāda, ja darbu izmaksa pārsniedz 10% no kopējās tāmes, ne vairāk. Līdz ar to principā viņš ir tikai paziņojis, ka ir izbūvēts šis gāzes vads. Cietušā pārstāvja atsauce uz to, ka, redziet, es nezinu, kas notiek manā apsaimniekošanā esošajā namīpašumā un gāzes uzņēmuma darbinieki tajā var veikt darbus bez manas piekrišanas vai manas ziņas, ir diezgan kritiski vērtējama. Es stipri šaubos, vai iedzīvotāji, uzzinot, ka apsaimniekotājs vispār nezina, kas notiek viņa apsaimniekotajā namā, būtu gatavi arī turpmāk sadarboties ar tādu apsaimniekotāju," savas uzstāšanas nobeigumā uzsvēra Štālbergs.


Advokāts Didzis Vilemsons kategoriski noliedza to, ka LNA amatpersonas būtu zinājušas par "Gaso" veiktajām gāzes vadu izbūvēm.


"Pilnīgi pretēji – krimināllietas iztiesāšanas gaitā "Gaso" pārstāvi nopratinot, tika noskaidrots, ka "Liepājas namu apsaimniekotājs" netika informēts par to, ka šo gāzes vadu izbūve tiek segta no "Gaso" līdzekļiem, un "Gaso" arī nav pienākums informēt par to," sacīja advokāts.


Advokāts arī uzsvēra, ka būvobjektā "pasūtītāja acis" ir būvuzraugs, tāpēc viņš nesaskatot "vispār nekādu pasūtītāja atbildību". Tiesā pratinot, kāpēc būvuzrauga paraksts ir uz ikmēneša atskaites par paveiktajiem darbiem, tostarp gāzes vada izbūvi, noskaidrojies, ka


pasūtītājs nevar samaksāt tādu algu, lai būvuzraugs objektā atrastos visu laiku

un zinātu, ka darbus veicis kāds cits, nevis "Ekovalis Latvija".


Tāpat Vilemsons norādīja, ka pēc Šalta iesniegumu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB) saņemšanas uzsāktajā izmeklēšanā LNA amatpersonu rīcība tikusi krimināltiesiski izvērtēta un viņu darbībās nav konstatēts noziedzīga nodarījuma sastāvs. Līdz ar to amatpersonas šajā krimināllietā ir liecinieku statusā.


Arī prokurors Čīma norādīja, ka "ir veikta izmeklēšana par iespējamo liecinieku iesaisti prettiesiskās darbībās, kas neguva apstiprinājumu". Prokurors arī nosauca par "absurdu" Šalta aizstāvja sacīto, ka apsūdzētais vērsies pie KNAB, "izrādot pilsonisko apziņu", jo no lietas apstākļiem zināms, ka tas notika pēc tam, kad LNA lauza vairākus līgumus ar SIA "Ekovalis Latvija".


"Atkārtoti vēršu uzmanību uz to, ka Guntim Šaltam kā "Ekovalis Latvija" pārstāvim bija visas iespējas izņemt no ikmēneša atskaitēm gāzes vada izbūves darbus, ko veica "Gaso", bet viņš apzināti to nedarīja, norādot tikai to, ka šādi darbi ir paveikti, bet ne to, kas darbus ir veicis," uzsvēra prokurors.


Portāls irliepaja.lv iepriekš vēstīja, ka 14. martā, Kurzemes rajona tiesas tiesnese Anita Eglija sāka tiesas izmeklēšanu krimināllietā, kurā uzņēmējs Guntis Šalts apsūdzēts pēc Krimināllikuma 177. panta pirmās daļas – par svešas mantas vai tiesību uz šādu mantu iegūšanu, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos vai ar viltu.

Jau ziņots, ka Šalta vadītais uzņēmums "Ekovalis Latvija" uzvarēja virknē "LNA" izsludināto iepirkumu par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovāciju, taču piecos gadījumos "LNA" līgumus lauza, jo "Ekovalis Latvija" nespēja iekļauties noteiktajos būvdarbu termiņos. Neilgi pēc tam, atsaucoties diviem Šalta iesniegumiem, Liepājā un SIA "LNA" ieradās KNAB.