Liepājas pašvaldības administrācija tuvākajā izsludināt pretendentu atlasi uz pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests" direktora amatu.

Ilggadējā šī dienesta vadītāja Iveta Bartkeviča nolēmusi atstāt amatu, informē Liepājas domes priekšsēdētāja padomnieks sabiedrisko attiecību jautājumos Andrejs Rjabcevs.

Šonedēļ pašvaldībā saņemts Ivetas Bartkevičas iesniegums par darba tiesisko attiecību izbeigšanu, un ilggadējā dienesta vadītāja to pamatojusi ar personiskiem apstākļiem, kuru dēļ vēlas atstāt ieņemamo amatu.

Sociālajā dienestā I. Bartkeviča strādājusi kopš 1998. gada, savukārt par dienesta direktori viņa ar Liepājas pilsētas domes lēmumu iecelta no 2006. gada 1. decembra. Šajā laikā Liepājā ievērojami pilnveidota sociālās drošības un atbalsta sistēma iedzīvotājiem, rosinot un ieviešot vairāk nekā 30 jaunus pabalstus un pakalpojumus iedzīvotājiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs.  

Ivetas Bartkevičas darbības laikā izveidota zemākā līmeņa nakts patversme, ievērojami pilnveidots Atkarību profilakses centra darbs, lai palīdzētu cilvēkiem ar atkarību problēmām. Ģimenes atbalsta daļas darbinieki ikdienā veic sociālo darbu ar vairāk nekā 900 ģimenēm, lai motivētu izkļūt no sarežģītām krīzes situācijām. Pilnveidots arī sociālo dzīvojamo māju tīkls, izveidota daudzpakāpju atbalsta dzīvokļu sistēma, lai motivētu cilvēkus no nakts patversmes un sociāliem dzīvokļiem ar zemāku komforta līmeni tikt līdz labiekārtotiem mājokļiem un pēc tam atgrieztu viņus pilnvērtīgā dzīvē.

"Ivetas Bartkevičas līdzšinējo ieguldījumu Sociālā dienesta vadībā vērtēju ļoti atzinīgi, jo viņa ar savu darbu ir nodrošinājusi, ka Liepājas Sociālais dienests pēdējo gadu laikā bieži tiek pieminēts kā viens no labākajiem piemēriem visā valstī, uz ko vienā no pēdējām revīzijām norādījusi arī Valsts kontrole. Viņai izdevies izveidot ciešu sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām un visu savu darbības laiku ir mērķtiecīgi atbalstījusi darbinieku profesionālo izaugsmi, lai nodrošinātu aizvien kvalitatīvāku sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanu Liepājas pilsētas iedzīvotājiem," vērtē Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš.

Viņš arī norāda, ka I. Bartkeviča ir sekmējusi Sociālā dienesta atpazīstamību, pārstāvot Liepājas  pašvaldību sadarbībā ar ārvalstu sadarbības partneriem un piedaloties Latvijas Pašvaldību savienības Veselības un sociālo lietu komitejas darbā, kā arī sniedzot priekšlikumus ar sociālo jomu saistīto normatīvo aktu pilnveidošanā un sociālās politikas veidošanā valstī kopumā.

Iveta Bartkeviča, atstājot amatu, atzīst, ka aiziet ar labi padarīta darba sajūtu, dodot iespēju kādam citam to visu turpināt. Šajos gados ir izdevies nemitīgi pārskatīti un pilnveidot saistošos noteikumus, reaģējot uz smagām krīzes situācijām pilsētas dzīvē, un īpašs gandarījums viņai bijis, ka Sociālajam dienestam izdevies samērā veiksmīgi tikt galā ar saviem darba pienākumiem vissmagākajā krīzes laikā, kas pilsētu piemeklēja no 2007. līdz 2010.gadam. Par to viņa saka paldies visiem darbiniekiem, kam ikdienā nereti nākas saskarties ar dzīves negācijām un emocionāli smagām situācijām, nezaudējot savu profesionalitāti.

Kā skaidro pašvaldībā, tuvākajā laikā tiks izsludināta pretendentu atlase uz Sociālā dienesta direktora amatu, bet līdz jaunā vadītāja izraudzīšanai pienākumus turpinās pildīt I. Bartkeviča. Par jaunā dienesta vadītāja apstiprināšanu vēl būs jālemj Liepājas pilsētas domes sēdē, jo saskaņā ar normatīvajiem aktiem pašvaldības iestāžu vadītāji amatos tiek iecelti un atbrīvoti no tiem tikai ar domes lēmumu.

Pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests" nodrošina iedzīvotājiem sociālo palīdzību, kā arī sniedz sociālos pakalpojumus un veic profesionālu sociālo darbu. Sociālajā dienestā un tā pakļautībā esošajās 11 sociālās institūcijās strādā vairāk nekā 240 strādājošie.