Ar Liepājas domes ārkārtas sēdes lēmumu 25. martā izveidota Krīzes vadības grupa. To vadīs domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis. Grupā darbosies arī priekšsēdētāja vietnieki Gunārs Ansiņš – vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos, Atis Deksnis – vietnieks kultūras un sporta jautājumos, un Uldis Sesks – vietnieks stratēģiskās plānošanas jautājumos. Tāpat Krīzes vadības grupā iekļauti izpilddirektors Ronalds Fricbergs, izpilddirektora vietnieks būvniecības jautājumos Didzis Jēriņš, domes priekšsēdētāja biroja vadītāja Agija Tērauda, Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne, kā arī Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas vadītāja Elīna Tolmočova.


Krīzes vadības grupas locekļiem noteikt lēmumu pieņemšanas tiesības.


Pēc nepieciešamības Krīzes vadības grupa uz sēdēm var pieaicināt arī citus speciālistus.