Saistībā ar aktuālajiem Ministru kabineta (MK) pieņemtajiem lēmumiem par papildu stingrākiem ierobežojumiem visā valstī no 21.decembra līdz 11.janvārim, piektdienas pēcpusdienā tika sasaukta Liepājas pilsētas pašvaldības Krīzes vadības grupas sēdē, kurā tika pārrunāts, kādi papildu drošības pasākumi jāievieš Liepājas pašvaldībā, informē Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

Sanāksmes sākumā katras nozares pārstāvis īsumā iepazīstināja ar savā pārraudzībā esošo iestāžu un kapitālsabiedrību situāciju, kā arī sniedza īsu atskaiti par jau esošo noteikumu ievērošanas statusu, pārrunāja MK noteikumos minēto, aktuālo statistiku un apsprieda jau realizētās darbības pandēmijas apkarošanā.

Tika nolemts, ka no pirmdienas, 21.decembra, līdzīgi kā jau tas bija pavasarī – klātienes pieņemšana Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas ēkā Rožu ielā 6 nenotiks un Apmeklētāju pieņemšanas centrs būs slēgts. Foajē pie apsarga būs novietota pastkastīte sūtījumu nodošanai. Aicinām ikvienu liepājnieku izvērtēt publisku vietu apmeklēšanas nepieciešamību un arī turpmāk informāciju un pakalpojumus saņemt attālināti, zvanot pašvaldībai pa tālruņiem: 63 404 750 vai 63 404 773, rakstīt e-pasta vēstuli: pasts@liepaja.lv.

Līdzīgs lēmums tika pieņemts saistībā ar Peldu ielas 5 ēku – iedzīvotāji varēs saņemt tos pakalpojumus, kas pieejami informācijas centrā, bet nebūs iespējams klātienē apmeklēt ēkā esošās iestādes.

Informācija, kā šajā laikā iespējams sazināties ar pašvaldības iestādēm.
Aicinām iedzīvotājus iepazīties ar aktuālajiem MK noteiktajiem ierobežojumiem.

Jau ziņots, ka ņemot vērā "Covid-19" infekcijas izplatības pieaugumu 27.oktobrī sasauktajā Liepājas pilsētas domes ārkārtas sēdē deputāti lēma par Liepājas pilsētas pašvaldības Krīzes vadības grupas atjaunošanu, ar mērķi nodrošināt savlaicīgu epidemioloģisko drošības pasākumu ieviešanu "Covid-19" infekcijas izplatības ierobežošanai Liepājā, kā arī, lai operatīvi un produktīvi varētu organizēt pašvaldības darbu šajā pandēmijas laikā.

Krīzes vadības grupas vadītājs ir Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis, grupas locekļi – Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks kultūras un sporta jautājumos Atis Deksnis, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks stratēģiskās plānošanas jautājumos Uldis Sesks un Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektors Ronalds Fricbergs.

Krīzes vadības grupas sēdēs pastāvīgi pieaicinātās personas ir Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieks būvniecības jautājumos Didzis Jēriņš, SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" valdes priekšsēdētājs Edvīns Striks, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas vadītāja Elīna Tolmačova, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" Juridiskās daļas vadītāja Dace Arāja un Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja biroja vadītāja Iveta Fomina.

Aktuālā informācija par visiem nepieciešamajiem veselības drošības jautājumiem pašvaldības mājaslapā un covid19.gov.lv mājaslapā.