Liepājas pilsētas pašvaldības Krīzes vadības grupa otrās ārkārtējās situācijas laikā ir organizējusi 9 sēdes, kurās ir pieņemti 36 lēmumi.

Lēmumu pieņemšana tikusi balstīta uz aktuāliem valdības noteiktajiem ierobežojumiem, veselības ekspertu un pašvaldības speciālistu rekomendācijām, informē Liepājas mēra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos Daiga Kļaviņa.

Ņemot vērā "Covid–19" infekcijas izplatības pieaugumu rudenī, 2020.gada 27. oktobrī, Liepājas pilsētas domes ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums par Liepājas pilsētas pašvaldības Krīzes vadības grupas atjaunošanu. Nosakot, ka tās izveidošanas galvenais mērķis ir nodrošināt savlaicīgu epidemioloģisko drošības pasākumu ieviešanu "Covid–19" infekcijas izplatības ierobežošanai Liepājā, kā arī, lai operatīvi un produktīvi organizētu pašvaldības darbu pandēmijas laikā.

Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis: "Ņemot vērā, ka galvenais regulējošais Ministru kabineta rīkojums "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" otrās ārkārtējās situācijas laikā ir grozīts jau deviņas reizes, arī mums ir nepieciešams operatīvi reaģēt un integrēt šos lēmumus pašvaldībā. Krīzes vadības grupa tiek sasaukta pēc nepieciešamības, arī svētku dienās un nedēļas nogalēs, par prioritāti nosakot – maksimāli ātru lēmumu pieņemšanu un to ieviešanu. Pavasarī lēmām par rīcību plānu izveidošanu repatriantu sagaidīšanai, pārvadāšanai, izglītības iestāžu darbības nodrošināšanu atbilstoši jaunajiem apstākļiem, tāpat no jauna veidojām kārtību kādā kultūras un sporta iestādēm strādāt epidemioloģiskajā situācijā. Mūsu darbs no pavasara šobrīd atšķiras ar to, ka lēmumu pieņemšana ir koncentrēta uz kontroli, nepieciešamību ātri reaģēt uz konkrētiem infekcijas izplatības gadījumiem un aktuāliem valdības pieņemtajiem ierobežojumiem. Jau vasarā izstrādājām vadlīnijas infekcijas izplatības ierobežošanai izglītības, sociālajās, kultūras un sporta iestādēs, kas šobrīd dod iespēju ātri reaģēt uz katru gadījumu, kas saistīts ar "Covid–19" saslimšanu."

Pirmās ārkārtējās situācijas laikā Liepājas pilsētas pašvaldības Krīzes vadības grupa sasauca 12 sēdes un pieņēma 60 lēmumus, savukārt, otrās ārkārtējās situācijas laikā ir notikušas 9 Krīzes vadības grupas sēdes, kurās pieņemti 36 lēmumi. Tie pieņemti sadarbībā ar ekspertu un speciālistu atzinumiem, un galvenokārt bijuši par:
– Pašvaldības rīcībām infekcijas uzliesmojuma gadījumos sociālajās institūcijās.
– Bērnu no aprūpes iestādēm, audžuģimenēm u.c. īslaicīgu izmitināšanu un aprūpes iespējām.
– Masku, dezinfekcijas līdzekļu un citu nepieciešamo aprīkojumu nodrošināšanu, tai skaitā masku izdalīšanas kārtību maznodrošinātajiem un trūcīgajiem iedzīvotājiem un pašvaldības iestādēm.
– Stingrām Pašvaldības policijas kontrolēm attiecībā uz reidiem pilsētā, masku valkāšanu un distances ievērošanu tirdzniecības centros, tirgū, sabiedriskā transportā un citur pilsētā.
– Viesnīcu, atpūtas māju un apartamentu apzināšanu, kuras, nepieciešamības gadījumā, būtu gatavas uzņemt pašizolācijā vai karantīnā esošās personas.
– Izmaiņām sabiedriskā transporta kustībā 2020.gada nogales svētku laikā.
– Nepieciešamiem budžeta līdzekļiem "Covid–19" seku likvidēšanai un to pamatotu un funkcionālu izlietojumu.
– Rekomendāciju sagatavošanu un iesniegšanu valdībai, norādot pašvaldības viedokli jautājumos, kas saistīti ar līdz galam neizprotamiem epidemioloģiskiem ierobežojumiem, to veiksmīgāku kontrolēšanu un ieviešanu pašvaldībās.

Pašvaldības darbu un Krīzes vadības grupas lēmumu pieņemšanu attiecībā uz epidemioloģiskajiem ierobežojumiem nosaka:
– Ministru kabineta rīkojums "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu".
– "Covid–19" infekcijas izplatības pārvaldības likums.
– "Covid–19" infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums.
– Ministru kabineta noteikumi "Epidemioloģiskās drošības pasākumi "Covid–19" infekcijas izplatības ierobežošanai".

Liepājas pilsētas pašvaldības Krīzes vadības grupu vada Liepājas mērs Jānis Vilnītis, grupas locekļi ir Liepājas mēra vietnieks kultūras un sporta jautājumos Atis Deksnis, vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņs, vietnieks stratēģiskās plānošanas jautājumos Uldis Sesks un Liepājas pašvaldības izpilddirektors Ronalds Fricbergs.

Krīzes vadības grupas sēdēs pastāvīgi pieaicinātās personas ir Liepājas domes izpilddirektora vietnieks būvniecības jautājumos Didzis Jēriņš, SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" valdes priekšsēdētājs Edvīns Striks, Liepājas domes Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas vadītāja Elīna Tolmačova, domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne, Juridiskās daļas vadītāja Dace Arāja un domes priekšsēdētāja biroja vadītāja Iveta Fomina.