Liepājas pilsētas Krīzes vadības grupa (KVG) lēmusi, ka Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldei sadarbībā ar mācību iestādēm jānodrošina konkrēti pasākumi un darbības, lai skolēniem, skolotājiem un tehniskajam personālam atsākot mācības klātienē, būtu nodrošināti visi iespējamie veselības drošības apstākļi, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

Lai nodrošinātu epidemioloģiskās drošības pasākumus atsākoties mācību procesam klātienē, KVG uzdeva Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldei aktualizēt “Vadlīnijas "Covid-19" infekcijas ierobežošanas pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību ievērošanai Liepājas pilsētas izglītības iestādēs” atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

Tas nozīmē, ka jau izstrādātajā vadlīniju  dokumentā jāaktualizē noteikumi par skolēnu plūsmu nodalīšanu, sejas masku lietošanu, telpu vēdināšanu, higiēnas normu ievērošanu, darbinieku un izglītojamo informēšanu pirmajā klātienes mācību dienā, atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem.

Lēmums paredz, ka Izglītības pārvaldei arī jākontrolē šo vadlīniju izpilde izglītības iestādēs.

Tāpat KVG tika lemts par sabiedriskā transporta organizēšanu – komandantstundas laikā sabiedriskais transports Liepājā nekursēs pēc pulksten 22.00. Izņēmums ir divi konkrēti maršruti. Vairāk šeit.

Atgādinām, ka 7.janvārī  Ministru kabinets lēma, ka 1.–4.klašu skolēniem ziemas brīvdienas tiek pagarinātas līdz 22.janvārim, bet 5.–6.klašu skolēniem mācības attālināti sāksies 11.janvārī.