Liepājas domes pastāvīgā Pilsētas attīstības komiteja ceturtdien, 8.decembrī, uzklausīja pilsētas galvenā plānotāja Arvīda Vitāla stāstījumu par pilsētas kapsētu stāvokli.

Šobrīd liepājnieku rīcībā ir sešas kapsētas, kas aizņem tieši vienu procentu pilsētas teritorijas – 64,6 ha. Vietas jauniem apbedījumiem ir tikai vienā no tām – Dienvidu kapsētā, un brīvās platības tur pietiks apmēram 8 – 10 gadiem. Tas, ka kapsēta atrodas vienā pilsētas malā, rada neērtības Karostas un Ziemeļu priekšpilsētas iedzīvotājiem, kuriem uz turieni jāmēro ilgs un garš ceļš.

Tomēr šobrīd tieši Dienvidu kapsētā gada laikā tiek apbedīts visvairāk nelaiķu – 480.

Vismazākā Liepājas kapsēta ir Garnizona kapsēta, kurai blakus atrodas 1,5 ha liels pašvaldībai piederošs zemes gabals. Ja to pievienotu esošajai kapsētas teritorijai, atrastos vieta vēl ap 2000 apbedījumiem, kas problēmu atrisinātu uz tuvākajiem 10 – 15 gadiem.

Blakus Garnizona kapsētai ir vēl viens, juridiskai personai piederošs nekustamais īpašums ar ēkām, kas aizņem 2,3 ha. Apvienojot šo īpašumu ar pašvaldībai piederošo, tiktu iegūts zemesgabals, kas šajā rajonā dzīvojošo liepājnieku vajadzības apmierinātu tuvākos 35 – 40 gadus. Vienā no ēkām varētu ierīkot arī Liepājai nepieciešamo krematoriju.

22. septembrī domes pastāvīgajā Pilsētas attīstības komitejā tika skatīts jautājumu par nekustāmā īpašuma iegādi no SIA "Ciedrs 1”. Iespējamā darījuma summa tika lēsta ap Ls 120 000.

Toreiz deputāts Ivars Kesenfelds iebilda pret ierosinājumu atpirkt zemi no privātīpašnieka, jo turpat blakus atrodas piemērots zemesgabals, kas pieder pašvaldībai.

Arī šoreiz deputāti komitejā tikai uzklausīja Arvīda Vitāla sagatavoto informāciju, bet jautājumu tālāk izskatīšanai Finanšu komitejā nevirzīja.