Iepirkuma uzraudzības birojam (IUB) nav pretenziju pret to, ka dome deputātam izsniegtu finanšu dokumentus, kas saistīti ar Liepājas muzeja renovācijas darbiem.

20.04.2012 domes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls izplatīja domes portālā liepaja.lv publikāciju ar virsrakstu “Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB), norāda uz ierobežotas informācijas neizpaušanu”. Īsi izsakoties, šajā sacerējumā domes vadības galvenais reportieris Štāls stāstīja: Iepirkumu uzraudzības birojs sniedzis atbildi uz domes 14.03.2012 vēstuli, kurā teikts, ka pašvaldībai nav tiesību deputātam Ivaram Kesenfeldam izsniegt aktus par faktiski padarītiem celtniecības darbiem pašvaldības finansētos objektos. Kā skaidrojis IUB, pieprasītajos dokumentos ietverto komercnoslēpumu aizliedz izpaust Komerclikums, Publisko iepirkumu likums un Informācijas atklātības likums.

Domes reportieris arī uzsver, ka IUB savā vēstulē atgādina: pašvaldības speciālistiem un iepirkuma komisijas locekļiem ir jāievēro likumi un gadījumā, ja tiks izpausta informācija, kas atzīta par ierobežotas pieejamības informāciju, pašvaldības darbiniekus var saukt pie disciplināratbildības vai pie kriminālatbildības.

Stāsts ir par to, ka es kā deputāts gada sākumā pieprasīju būvprojektu un aktus*) par faktiski padarītiem renovācijas darbiem Liepājas muzejā, uz kuru pamata tika veikta samaksa (būvprojektu man izdevās apskatīt). To darīju tāpēc, ka iepazīstoties ar muzejā veiktajiem darbiem, radās šaubas par projekta vadītājas un domes Attīstības pārvaldes vadītāja lojalitāti darba devējam – Liepājas domei. Tajā pašā laikā man nav pamata neko sliktu teikt par būvfirmu, kura veic darbus muzejā. Darbi, kas paredzēti projektā, ar nelieliem izņēmumiem veikti kvalitatīvi. Problēma ir sastādītajā projektēšanas uzdevumā un U.Vecvagara projektā, kā arī domes angažētā projekta vadītāja nekompetencē un vienaldzībā.

Saņēmuši manu pieprasījumu, pašvaldības ierēdņi bija šokā, un sāka nemākulīgi atrakstīties. Taču, redzot, ka es neatkāpšos no sava “nepieklājīgā” deputāta pieprasījuma, nolēma izmantot IUB. Un birojs gan man, gan domei atsūtīja izvērstu skaidrojumu, kurā gan nekas nebija teikts par to, ka ar dokumentiem, ko biju pieprasījis, man nebūtu tiesību iepazīties. Tomēr domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks Vaiteika kungs, manipulējot ar IUB atbildes vēstules juridiskajiem terminiem “konstatēja”, ka tādi finansiāli dokumenti no deputātiem ir strikti slēpjami.

Tikos ar IUB priekšnieci Gailes kundzi, pastāstīju, ka Liepājas pašvaldības amatpersonas no IUB atbildes domei sapratušas, ka man kā deputātam akti par faktiski padarītiem celtniecības darbiem nav pieejami. Gailes kundze skaidri un gaiši atbildēja, ka šiem dokumentiem nav nekāda sakara ar iepirkuma procedūru, un saskaņā ar likumu tur nekas nebūtu slēpjams. IUB vadītāja palūdza, lai kā deputāts ļoti konkrēti uzrakstu IUB par savu deputāta pieprasījumu domei, un birojs atbildēs – pēc iespējas saprotamāk. Vadītāja vēl piebilda, ka pēc būtības šis nebija jautājums, par ko domei būtu bijis jāvēršas IUB.
 
Pagājuši vairāk nekā trīs mēneši, kopš uzrakstīju pirmo pieprasījumu domes vadībai, ka gribu iepazīties ar finanšu dokumentiem, kas skar Liepājas muzeja renovāciju. Šajā laikā pašvaldības ierēdņi tērējuši daudz stundu, lai kaut cik juridiski ticami atrakstītos, cerot, ka man apniks cīnīties ar šīm domes augsti apmaksāto juristu aplamībām. Vai tiešām nevienam no Rožu ielas nama vadītājiem nav ienākusi prātā pavisam vienkārša doma: viņi nav privātfirmas īpašnieki, bet apsaimniekotāji, kuriem faktiski uzticēta Liepājas iedzīvotāju nauda un manta. Apsaimniekotājiem it kā būtu pienākums atskaitīties par savu darbību naudas un mantas īpašniekiem – liepājniekiem.

Vakar saņēmu no IUB atbildes vēstuli, kurā saprotamā valodā, vismaz cilvēkiem ar juridiskām priekšzināšanām, skaidrots, ka:
   
manis pieprasītie akti par faktiski izpildītiem darbiem nav attiecināmi uz iepirkuma procedūru, un līdz ar to IUB nevar būt nekādu pretenziju pret to izsniegšanu;

domei ir tiesības neizsniegt aktus par faktiski padarītiem darbiem Liepājas muzejā vienīgi tad, ja šai informācijai PAMATOTI noteikts KOMERCNOSLĒPUMA STATUSS un ja dome uzskata, ka man kā deputātam un domes Finanšu komitejas loceklim šāda informācija nav nepieciešama, un es nevaru pamatot, kur to izmantošu;

*) akti par faktiski padarītiem darbiem satur šādu pamatinformāciju: celtniecības objektā padarīto darbu apjoms pa pozīcijām, katra konkrētā būvdarba vienības izcenojums un kopīgā summa par katru no padarītiem darbiem, kā arī kopīgā naudas summa par visiem faktiski padarītiem būvdarbiem kādā laika periodā. Aktu paraksta domes akceptētais būvuzraugs, un uz šā akta pamata dome pārskaita būvfirmai naudu.

Ivara Kesenfelda iesniegums IUB.

 
IUB atbilde Ivaram Kesenfeldam.