Pašvaldības deputāte Dace Bluķe domes sēdē ceturtdien, 21. jūlijā, izteica iebildumus pret to, ka Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valdē ir tik liela pašvaldības deputātu pārstāvniecība, pēc Bluķes domām, SEZ valdei "vajadzētu būt profesionālai".


Tieši tādēļ Bluķe balsojumā par deputāta Jāņa Vilnīša kā Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes pārstāvja iecelšanu SEZ valdē atturējās. Lai izvairītos no interešu konflikta, balsojumā nepiedalījās jaunais SEZ pārvaldnieks Uldis Hmieļevskis, nebalsoja arī pats Jānis Vilnītis, kurš nepiedalījās sēdē, jo bija aizņemts zemessardzes mācībās, bet deputāte Ludmila Rjazanova balsoja "pret".


Ar 11 balsīm tika nolemts Iecelt Liepājas SEZ valdē Jāni Vilnīti, jo beidzas Vilnīša pilnvaru termiņš. Tāpat deputāti atļāva Jānim Vilnītim savienot Liepājas SEZ valdes priekšsēdētāja vietnieka amatu ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes deputāta amatu, akciju sabiedrības "Liepājas papīrs" valdes priekšsēdētāja amatu, SIA "LP Fabrika" valdes priekšsēdētāja amatu, biedrības "Latvijas Basketbola savienība" padomes locekļa amatu, biedrības "Liepājnieki" valdes priekšsēdētāja amatu, politiskās partijas "Latvijas Reģionu apvienība" valdes locekļa amatu un politisko partiju apvienības "Apvienotais saraksts – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" valdes locekļa amatu.

Liepājas SEZ valdē šobrīd strādā trīs domes deputāti – Uldis Sesks (valdes priekšsēdētājs), Jānis Vilnītis (valdes priekšsēdētāja vietnieks) un Gunārs Ansiņš (valdes loceklis).

Liepājas SEZ valdē ir deviņi valdes locekļi: trīs valsts interešu pārstāvji, kuri deleģēti no Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas un Satiksmes ministrijas un kurus amatā ieceļ un no amata atbrīvo Ministru kabinets, trīs Liepājas pilsētas domes un trīs Liepājas komersantu pārstāvji, kurus amatā ieceļ un no amata atbrīvo ar Liepājas pilsētas domes lēmumu.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļus ieceļ amatā uz pieciem gadiem. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdi vada valdes priekšsēdētājs, kuru no sava vidus ievēlē valdes locekļi.