Turpinot ieskatu valsts un pašvaldības amatpersonu deklarācijās, Liepājas centrālās zinātniskās bibliotēkas direktores Ilgas Erbas deklarācija.

Bibliotēkas vadītājas amats ir vienīgais, ko savā amatpersonas deklarācijā par 2015.gadu uzrādījusi Erba.

Arī Erba, tāpat kā Liepājas muzeja direktore Dace Kārkla, pērn noformēta kā "labiekārtošanas strādnieks" pašvaldības aģentūrā "Nodarbinātības projekti", jo vadījusi skolēnu darbu vasarā.           

Erba nav uzrādījusi nekādus īpašumā vai kopīpašumā esošus nekustamos īpašumus, transporta līdzekļus, vērtspapīrus vai obligācijas. Tāpat viņa nav akcionāre vai komercsabiedrību dalībniece, Erbai nav ne skaidrās, ne  bezskaidrās naudas uzkrājumu, kuri būtu jādeklarē (ja to summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas).

Ienākumus Erba pērn guvusi savā tiešajā darbā, saņemot algā 13 687,88 eiro (salīdzinājumam 2014.gadā, – 14 063,92 eiro).

Erba nav izsniegusi deklarējamus aizdevumus un viņai nav parādsaistību, kas jādeklarē, ja to summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas.