Liepājas domes pastāvīgās Finanšu komitejas deputāti 9.februārī apstiprināja vairāku dzīvošanai nederīgu pašvaldības dzīvokļu īpašumu izsoles rezultātus.

Par notikušajām izsolēm informēja pašvaldības Nekustamo īpašumu pārvaldes vadītājs Māris Egmanis.

Lai gan septiņus dzīvokļu īpašumus, atkārtoti tirgojot, izdevies veiksmīgi pārdot, četri dzīvokļi būs jāizsola atkārtoti.

Par nenotikušu atzīta 25.janvāra izsole īpašumam Brīvības ielā 215 – 3 un apstiprināta otrās izsoles sākumcenu – 720 eiro (iepriekš 900 eiro). Tāpat vēlreiz tiks izsolīts dzīvokļa īpašums Brīvības ielā 215 – 5, kura otrās izsoles sākumcena būs 480 eiro (iepriekš 600 eiro), dzīvokļa īpašums Celtnieku ielā 5 – 3, kura otrās izsoles sākumcena būs 1200 (iepriekš 1500 eiro) un dzīvokļa īpašums Oskara Kalpaka ielā 73 – 8, kura otrās izsoles sākumcena būs 800 eiro (iepriekš 1000 eiro).

Visiem dzīvokļiem sākotnējā cena pazemināta par 20 procentiem.

Savukārt dzīvokļa īpašums Lāčplēša ielā 17 – 18 veiksmīgi pārdots izsolē 25.janvārī par nosolīto cenu 1260 eiro. Pārdots arī nekustamais īpašums Jaunā ielā 11 – 1 (nosolītā cena – 2420 eiro), kopīpašuma 8/96 domājamās daļas1905.gada ielā 24 (nosolītā cena – 2060 eiro), dzīvokļa īpašums Matīsa Gūtmaņa ielā 7 – 6 (nosolītā cena – 770 eiro), dzīvokļa īpašums Ķēžu ielā 6 – 13 (nosolītā cena – 130 eiro) un dzīvokļa īpašums Ķēžu ielā 6 – 15 (nosolītā cena – 85 eiro), kā arī dzīvokļa īpašums Cenkones ielā 10A – 7 (nosolītā cena – 340 eiro).