Pašvaldības iestādei "Komunālā pārvalde" pēc Būvvaldes ierosinājuma uzdots organizēt dzīvojamās ēkas Ķēžu ielā 6 visu virszemes bīstamo konstrukciju līdz pat ēkas pamatiem demontāžu. Tā Pilsētas attīstības komitejas un Finanšu komitejas sēdēs ceturtdien, 11.maijā, lēma deputāti.

Jau 2015. gada 10. novembrī, pamatojoties uz būvinspektoru veikto apsekošanu, ierosināta administratīvā lieta par ēkas Ķēžu ielā 6 atrašanos cilvēku drošību apdraudošā un vidi degradējošā stāvoklī.
Tādā stāvoklī ēka nonākusi ļaunprātīga ugunsgrēka rezultātā, kura laikā pilnībā izdedzis jumts un otrais stāvs. Ēkai bija bojātas durvis, izsisti logi, bojātas arī kāpņu un citas konstrukcijas.

Kopumā ēkas tehniskais stāvoklis, kā jau toreiz bija secinājusi būvvalde, apdraud apkārtējo veselību un dzīvību, kā arī bojā pilsētas ainavu.

2017.gadā būvvalde secinājusi, ka pēc ugunsgrēka bīstamā teritorija pie mājas norobežota, bet pēc tam norobežojums ir noņemts, ēkas logi un durvis aizdarīti. Un, lai gan Ķēžu ielas pusē ēka savu noturību saglabā, pagalma pusē praktiski būves otrā stāva siena pilnīgi izgāzusies uz āru, ar ko tiek apdraudēta apkārtējo drošība. Atzīts, ka ēkas konstrukciju noturība ir apšaubāma.

Diemžēl īpašnieki uz vairākkārtējiem būvvaldes aizrādījumiem un lēmumiem, kā arī piespiedu naudu nav reaģējusi.

2019.gadā būvvalde secinājusi, ka situācija objektā pasliktinās – koka ārsienas un ēkas konstrukcijas zaudē noturību, koka ārsienas ielas pusē bīstami izliekušās, bet pagalma pusē gandrīz pilnībā izgāzušās. Ēkas dzīvokļu īpašnieki uz būvvaldes aicinājumiem joprojām nav atsaukušies.


Būvinspekcija atzinusi, ka ēka vairs nav glābjama, un ir pilnībā jānojauc. Būvvaldes foto.


Ar 2020. gada 20. marta lēmumu "Par ēkas Ķēžu ielā 6, Liepājā bīstamības novēršanu" būvvalde uzdevusi dzīvokļu īpašnieku kopībai ne vēlāk kā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas demontēt noturību zaudējušos ēkas konstruktīvos elementus un būvkonstrukcijas. Tā kā tas nenotika, pašvaldība pieņēma lēmumu uzdot Komunālajai pārvaldei nojaukt bīstamās konstrukcijas, sedzot izdevumus no pārvaldes budžeta.  

Tomēr jau pēc gada būvinspektoriem nācies secināt, ka arī atlikušais mūris zaudējis saturu un noturību un metāla stiprinājums vairs nepilda savu funkciju, kā rezultātā, vertikālās koku konstrukcijas var pilnībā zaudēt savu noturību, nokrītot uz pieguļošo ielu.

Arī šoreiz dzīvokļu īpašnieki, no kuriem vairums ir ārvalstnieki, būvvaldes prasības ignorēja, nereaģējot arī uz piespiedu līdzekļiem. Pēdējoreiz būvvalde vērsās pie īpašniekiem šā gada 21.februārī, kad jau bija skaidrs, ka ēkas konservācija vairs nav iespējama, brīdinot, ka ar 27. martu tiks uzsākta piespiedu izpilde, ja īpašnieki nerīkosies.

Saskaņā ar Komunālās pārvaldes izstrādāto tāmi šobrīd aprēķinātie izdevumi ir 16 841,29 eiro. Pēc galīgā aprēķina veikšanas un būvdarbu pabeigšanas, visas izmaksas tiks piedzītas no ēkas īpašniekiem.