Deputāti domes pastāvīgajās komitejās aizvadītajā nedēļā lēma par virkni pašvaldībai piederošu dzīvokļu nodošanu atsavināšanai vai izsolei, kā arī apstiprināja izsoļu rezultātus.

10.augustā neveiksmīgi izsolītās nekustamā īpašuma 8/96 domājamās daļas 1905.gada ielā 24 nolemts izsolīt vēlreiz, samazinot sākumcenu līdz 1920 eiro, pazeminot nosacīto cenu 2400 eiro par 20 procentiem.

Arī neveiksmīgi izsolītais nekustamais īpašums Cenkones ielā 10A-7 otrreiz tiks nodots izsolei par 20 procentiem samazinot cenu (no 800 uz 640 eiro). Savukārt nekustamais īpašums degušajā namā Jaunā ielā 11-1 otrajai izsolei tiks nodots par 4640 eiro (iepriekš – 5800 eiro), Ķēžu ielā 6–13 – par 180 eiro (iepriekš – 300 eiro), bet Ķēžu ielā 6-15 – par 120 eiro (iepriekš – 200 eiro).

Veiksmīgi 10.augustā izsolīts dzīvokļa īpašums Klaipēdas ielā 43–4/6 – par nosolīto cenu – 1760 eiro un Klaipēdas ielā 43–7 – par 1870 eiro. Savukārt dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 39–10 nosolīts par 1144 eiro, Nākotnes ielā 8–1 – par 1144 eiro, Zāļu ielā 20–1 – par 2310 eiro, bet Ventspils ielā 6–2 – par 4290 eiro.

Apstiprināta pašvaldībai piederošā dzīvokļa Lāčplēša ielā 20–11 nosacītā cena – 1400 eiro, Matīsa Gūtmaņa ielā 7–6 – 900 eiro, Turaidas ielā 2–14 – 7100 eiro.