Papildināts. Ar Liepājas domes decembra sēdes lēmumu atzītas vairākas notikušas izsoles, kā arī nodoti atkārtotai izsolei virkne izsolēs nepārdotu īpašumu.

Par nenotikušu atzīta izsole 9.novembrī, kurā tika mēģināts izsolīt pašvaldībai piederošo 8/96 kopīpašuma domājamo daļu 1905.gada ielā 24. Deputāti apstiprināja šī īpašuma trešās izsoles sākumcenu 960 eiro, pazeminot nosacīto cenu 2400 eiro par 60 procentiem.

Tāpat neveiksmīgs bijis mēģinājums tajā pašā izsolē pārdot nekustamo īpašumu Cenkones ielā 10A –7. Trešās izsoles sākumcena noteikta 320 eiro, pazeminot nosacīto cenu 800 eiro par 60 procentiem.

Nav pārdots arī īpašums Jaunā ielā 11–1. Trešajā izsolē noteikta sākumcena 2320 eiro, pazeminot nosacīto cenu 5800 eiro par 60 procentiem.

Arī īpašumi Ķēžu ielā 6–13 un 6–15 nav pārdoti, to ceturtās izsoles sākumcena noteikta 120 eiro, pazeminot nosacīto cenu 300 eiro par 60 procentiem, un 80 eiro, pazeminot nosacīto cenu 200 eiro par 60 procentiem.

Tāpat nav pārdots nekustamais īpašums Matīsa Gūtmaņa ielā 7–6, kura otrās izsoles sākumcena noteikta 720 eiro apmērā, pazeminot nosacīto cenu 900 eiro par 20 procentiem.

Deputāti arī apstiprināja virkni īpašumu, ko paredzēts nodot atsavināšanai pirmoreiz. Dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 215–3 nosacīto cena noteikta 900 eiro, dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 215–5 nosacītā cena noteikta 600 eiro, dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā 5–3 nosacītā cena noteiktā 1500 eiro, dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 17–18 nosacītā cena noteikta 600 eiro, dzīvokļa īpašuma Mālu ielā 3–10, nosacītā cena noteikta 800 eiro, dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 73–8 nosacītā cena noteikta 1000 eiro.

Apstiprināja arī 9.novembra izsoles rezultātu – dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 20–11 pārdošanu par nosolīto cenu 2380 eiro.

Papildināts. Nekustamie īpašumi, kuru jaunās pārdošanas sākumcenas apstiprināja decembra sēdē, tiks vēlreiz izsolīti 2017.gada 25.janvārī. Dokumentus pieņem līdz 2017.gada 24.janvārim pulksten 16, Peldu ielā 5, 3.kabinetā.