Liepājas ostā strādājošā SIA V.Biļuka komercfirma "Evija", kas galvenokārt nodarbojas ar dīzeļdegvielas vairumtirdzniecību, papildinājusi savu autoparku un plāno modernizēt savā īpašumā esošo terminālu, investējot jaunā degvielas un piedevu sajaukšanas iekārtā, Portālu irliepaja.lv informēja AS "Citadele banka" korporatīvās komunikācijas vadītāja Kristīne Mennika.

Lai nodrošinātu stabilas izaugsmes iespējas, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA V.Biļuka komercfirma "Evija" sadarbībā ar banku Citadele un ALTUM ir saņēmusi finansējumu apgrozāmajiem līdzekļiem degvielas vairumtirdzniecībā, bankas garantiju akcīzes nodokļa nomaksai, kā arī noslēgusi valūtas riska apdrošināšanas līgumu. Esošie apstākļi ļāvuši ieguldīt uzņēmuma attīstībā – autoparks papildināts ar jaunu autocisternu, tāpat modernizāciju piedzīvos uzņēmuma īpašumā esošais termināls, kur tiks uzstādīta jauna iekārta degvielas un piedevu sajaukšanai ar plūsmas metodi.

SIA V.Biļuka komercfirma "Evija" strādā Liepājas ostā un ir starp vadošajiem dīzeļdegvielas vairumtirgotājiem un pārkraušanas uzņēmumiem Latvijā. Pateicoties 20 gadu pieredzei un īpašumā esošajai infrastruktūrai – naftas rezervuāri, noliktavas, dzelzceļa pievads, bunkurēšanas kuģi, autotransports – uzņēmums ir viens no nozares līderiem, gada apgrozījumam pārsniedzot 20 miljonus eiro. 80 % no apgrozījuma veido vietējais tirgus, savukārt pārējos 20 % – eksports.

Kā dīzeļdegvielas vairumtirgotājs V.Biļuka komercfirma "Evija" fokusējas uz dīzeļdegvielas piegāžu nodrošināšanu nelielajām degvielas uzpildes stacijām un zemnieku saimniecībām, papildus piedāvājot arī kuģu bunkurēšanas pakalpojumus.

"Līdz šim, piegādājot degvielu Liepājā, Kurzemē un Baltijā, operējām ar četrām autocisternām, taču nesen papildinājām mūsu autoparku ar vēl vienu. Protams, pandēmijas ietekmē pastāv ekonomiskas attīstības nenoteiktība, taču mēs mērķtiecīgi strādājam, lai nodrošinātu uzņēmuma darbības nepārtrauktību un savu piegāžu uzticamību. Šī gada pirmo ceturksni esam noslēguši ar peļņu un plānojam ieguldīt līdzekļus termināla iekārtu modernizēšanā. Mūsu īpašumā ir 2011. gadā būvēts naftas termināls ar kopējo rezervuāru tilpumu 11 000 kubikmetri. Terminālam ir izeja uz Liepājas ostu, kas mums savukārt ļauj bunkurēt kuģus Liepājas ostā," norāda uzņēmuma īpašnieks Vasilijs Biļuks.

"Degvielas vairumtirdzniecība ir specifiska un nebūt ne vienkārša nozare, tāpēc arī piemērotākie finanšu atbalsta instrumenti stabilai izaugsmei ir tik dažādi – kredītlīnija, garantija, valūtu un izejvielu cenu fiksēšanas instrumenti, lai finanšu tirgus svārstību gadījumā būtu pasargāti no negaidītiem zaudējumiem. Pateicoties V.Biļuka komercfirmas "Evija" profesionalitātei un lielai pieredzei, tai skaitā degvielas iegādē, izmantojot cenu fiksēšanu, uzņēmums spēj gudri plānot savu attīstību un sniegt pienesumu vietējā ekonomikā," saka Jānis Kopeika, Citadeles mazo uzņēmumu apkalpošanas daļas vadītājs.

"Arvien vairāk ieguldām reklāmā un mārketingā, un tas mums nesis pozitīvus rezultātus jaunu klientu izskatā. Neskatoties uz pandēmiju, ierobežojumiem, nenoteiktību un pārmaiņām transporta nozarē, 2020. gada pārskata peļņa sastāda nedaudz virs 100 tūkstošiem eiro. Tas ir stabils rādītājs un ļauj mums ar perspektīvu raudzīties nākotnē. Tradicionāli esam lielākais nodokļu maksātājs Kurzemes reģionā – pērn mūsu maksājumi valsts budžetā sastādīja 5,1 miljonu EUR," par rezultatīvajiem rādītājiem stāsta uzņēmuma īpašnieks.