Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) uzņēmumi kopā 2018. gadā nodokļos samaksājuši 28 659 065, 84 eiro.

Saskaņā ar Liepājas SEZ pārvaldes sniegtajiem datiem 2018.gadā SEZ kapitālsabiedrībās tiešā veidā tika nodarbināti 2215 darbinieki.

Vidējā darba alga pērn SEZ uzņēmumos pieaugusi par 3,85%; neto apgrozījums – par 17%; samaksātie nodokļi – par 15,49%.

Liepājas SEZ kapitālsabiedrību 2018.gadā samaksāto nodokļu kopsumma ir 28 659 065, 84 eiro, no kuras lielāko īpatsvaru veido iedzīvotāju ienākumu nodoklis, kas nonāk pašvaldības kasē. Samaksāto nodokļu kopsummā ietilpst arī uzņēmuma ienākuma nodoklis – 785 263,00 eiro un nekustamā īpašuma nodoklis 363 061,28 eiro. Par pēdējiem diviem kapitālsabiedrības ar SEZ statusu saņem līdz 80% lielu nodokļa atlaidi.

Lielākie nodokļu maksātāji 2018. gadā bijušas LSEZ SIA "V.Biļuka komercfirma "Evija"" – 7 milj. eiro, SIA LSEZ "Laskana" – 6,8 milj. eiro, LSEZ "Lauma Fabrics", SIA  –  3,5 milj. eiro  un LSEZ "Jensen Metal", SIA – 2 milj. eiro.

Tiešā veidā pašvaldības budžetā Liepājas SEZ pārvalde ieskaita arī 10% no iekasētajām ostas maksām. 2018. gadā pašvaldības budžetā ieskaitīti 556 649 eiro.