Valdība šodien atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavoto rīkojumu, kas paredz pārdot Liepājas Universitātei (LiepU) nodotu īpašumu un iegūtos līdzekļus ieguldīt universitātes infrastruktūras modernizācijā un tās aizdevuma atmaksā.

Rīkojumā norādīts, ka, pārdodot studiju un zinātniskajam darbam nepiemēroto infrastruktūras objektu Baseina ielā 9, Liepājā, varētu iegūt līdzekļus LiepU pamatdarbības nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras modernizēšanai.

Tādējādi nekustamais īpašums, kuru valsts bez atlīdzības nodevusi LiepU īpašumā, bet kurš nav piemērots studiju un zinātniskā darba efektīvam nodrošinājumam, tiktu izmantots LiepU pamatdarbībai nepieciešamās infrastruktūras izveidei un resursu koncentrācijai, skaidrots rīkojumā.

LiepU pati informējusi, ka minētā ēka nav piemērota deleģētā pārvaldes uzdevuma veikšanai, jo ēkā nepieciešama konstrukciju tehniskā stāvokļa uzlabošana un bojājumu novēršana. "Ēkas ekspluatācija uzsākta 1890.gadā, un tā ir fiziski un morāli novecojusi," pausts rīkojumā.

Piemēram, neatbilstošas nestspējas pārseguma izmantošana sporta nodarbību vajadzībām esot novedusi pie tā, ka zem zāles esošajās telpās un gaitenī griestu apmetums saplaisājis līdz tādai pakāpei, ka var nobrukt jebkurā brīdī, apdraudot ēkā esošos cilvēkus, kā arī neapmierinošā tehniskā stāvoklī ir jumta segums, vietām tas caurtek, bet tā sastāvā esošais azbests ir kaitīgs cilvēku veselībai. Tāpat vairākas citas ēkas daļas ir neapmierinošā stāvoklī.

Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība 2020.gada 1.janvārī noteikta 231 293 eiro, taču īpašuma iespējamo tirgus cenu plānots noteikt, piesaistot sertificētu īpašuma vērtētāju, tādēļ atsavināšanā gūto līdzekļu apmērs norādīts pietuvināts kadastrālās vērtības apmēram.

Provizoriskais nekustamā īpašuma, kuru LiepU bez atlīdzības nodevusi valsts, atsavināšanā gūto līdzekļu apmērs plānots pietuvināts kadastrālās vērtības apmēram, 250 000 eiro. Šos līdzekļus ir plānots novirzīt LiepU ilgtermiņa aizņēmuma Valsts kasē projekta "LiepU infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību" realizācijas atmaksai un kopējās izmaksas tiek plānotas aptuveni 50 000 eiro apmērā.

Atlikušo daļu plānots novirzīt nekustamā īpašuma Lielā ielā 14, Liepājā, un ar to saistītās infrastruktūras attīstībai.

Rīkojumā norādīts, ka šim īpašumam nepieciešama kabinetu un auditoriju izveidošana, mēbeļu un aprīkojuma iegāde ergonomiskas un mūsdienu prasībām atbilstošas mācību vides izveidei.

Tāpat LiepU nepieciešams labiekārtot teritoriju Lielā ielā 14, Liepājā – lietus notekūdeņu kanalizācijas izbūve, asfalta seguma, kurš vietām ir lāpīts, atjaunošana un žoga nomaiņa.