Šomēnes tiks sākts Liepājas cietuma projektēšanas un būvniecības iepirkuma process, aģentūra LETA noskaidroja Tieslietu ministrijā (TM).

Iepirkumā piemēros konkursa procedūru ar sarunām.

Pamatojoties uz valdības pieņemto lēmumu par jaunā Liepājas cietuma būvniecības sākšanu 2021.gadā, ir paredzēti vairāki iepirkumi – būvuzraudzības iepirkums, iepirkums par sprādzienbīstamu priekšmetu un nesprāgušas munīcijas meklēšanu zemesgabalā un ģeotehniskās izpētes iepirkums, lai nodrošinātu nepieciešamos zemes gabala izpētes un būvlaukuma sagatavošanas darbus pirms būvniecības sākšanas.

Kā apgalvo ministrijā, atbildīgās iestādes esot intensīvi strādājušas, lai iespējami samazinātu jaunā Liepājas cietuma projekta kopējās izmaksas. Piesaistot Latvijas Arhitektu savienības un Latvijas Būvinženieru savienības ekspertus, atkārtoti pārskatīts cietuma būvprojekts, apjomi, kā arī izmantojamie materiāli, kur tas pieļaujams un "kas nekādā mērā neietekmē objekta drošību un funkcionalitāti", pauda ministrijā.

TM valsts sekretārs Raivis Kronbergs solījis, ka attiecībā uz visiem iepirkumiem par būvniecības sagatavošanās darbiem un arī cietuma būvniecību, to organizēšanā, piedāvājumu izvērtēšanā un būvniecības kvalitātes procesa uzraudzībā ministrijas prioritāte būšot visu darbību pārskatāmības nodrošināšana.

TM "jau pašā saknē" vēlas izslēgt jebkādas spekulācijas un šaubas par "karteļu" ietekmi un citām prettiesiskām darbībām, tāpēc, viņaprāt, ministrijas pienākums un atbildība būs tiesiskuma un caurskatāmības nodrošināšana visa būvniecības procesa sagatavošanas un būvniecības laikā.

Tāpat Kronbergs uzsvēra, ka cietuma būvniecība valsts budžeta izdevumus šogad neietekmēs, jo nepieciešamie finanšu līdzekļi jau ir SIA "Tiesu namu aģentūra" kā projekta īstenotājas rīcībā.

Sekmīgai un ātrākai jaunā cietuma būvniecības procesa nodrošināšanai tiek plānots izmantot "design&build" jeb "projektē un būvē" metodi, apvienojot vienā iepirkumā izmaiņu veikšanu būvprojektā, autoruzraudzību un būvdarbus, tādā veidā prasot no uzvarētāja pilnu atbildību par projekta realizēšanu, pauda ministrijā.

Kopējās projekta izmaksas, ieskaitot projektēšanu, būvdarbu veikšanu, būvprojekta ekspertīzi, autoruzraudzību, būvuzraudzību, nepieciešamo aprīkojumu, nodokļus saskaņā ar Ministru kabineta lēmumā par Liepājas cietuma būvniecību noteikto ir teju 147 miljoni eiro.

Plānots, ka jaunajā cietumā tiks nodrošināta konceptuāli atšķirīga soda izpildes organizācija, paredzētas plašas iespējas pilnvērtīgai notiesāto resocializācijai, tajā skaitā ieslodzīto nodarbinātības iespējas, kā arī vieta un iespējas ieslodzīto apmācībām.

Ministrijā klāstīja, ka šāda mēroga projekta īstenošana, izveidojot mūsdienu prasībām atbilstošu infrastruktūru un jauna veida soda izpildi, ļaus soda izpildes laikā radīt priekšnoteikumus, lai notiesāto personu likumpaklausīgai dzīvei sabiedrībā, tādējādi mazinot atkārtota noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. Līdz ar to samazināsies tiesībsargājošo struktūru noslodze un izmaksas jaunu noziegumu izmeklēšanā, iztiesāšanā un soda izpildes nodrošināšanai.

TM arī atgādināja, ka lielo valsts pasūtījumu īstenošana "Covid–19" krīzē ir viens no instrumentiem ekonomisko procesu aktivizēšanai un sildīšanai, piebilstot, ka ekonomikā ir nepieciešamas tūlītējas investīcijas, īpaši reģionos, lai veicinātu ekonomisko aktivitāti un nodarbinātību gan būvniecības, gan saistītajās nozarēs nodrošinot jaunas darba vietas.

Kā liecinot aplēses, būvniecības rezultātā jau tuvākajos gados nodokļu veidā valsts budžetā atgriezīsies apmēram 30–50 miljoni eiro, neskaitot tos pozitīvos ekonomiskos un sociālos efektus nākotnē, ko nesīs ieslodzījuma vietu reformas īstenošana, kura nav iespējama bez atbilstošas infrastruktūras, norādīja TM.

TM uzsvēra, ka jaunā cietuma nodošanas ekspluatācijā būtiski samazināsies valsts budžeta tēriņi vecās infrastruktūras uzturēšanai, kurus valsts katru gadu investē, lai garantētu sabiedrības drošību.

TM informēja, ka Liepājas cietumā paredzētas vietas 1200 ieslodzītajiem. Visā kompleksā ietilpst astoņas dažādas ēkas un kopējā teritorijas platība ir 305 116 kvadrātmetri, kopējais apbūves laukums – 64 053,7 kvadrātmetri, bet kopējā telpu platība– 51 092 kvadrātmetri. Komplekss atradīsies 5,6 kilometru attālumā no Liepājas centra.

Kā viens no galvenajiem faktoriem cietuma projektēšanā izvirzīta gan ieslodzīto, gan arī personāla drošība. Jaunajā cietumā tiks nodrošināta ieslodzīto resocializācija un nodarbinātības iespējas, paredzēts plašs nodarbinātības centrs ar darba iespējām ieslodzītajiem, kā arī vieta ieslodzīto apmācībām.

Būvniecības procesa īstenošanu un uzraudzību TM deleģējusi SIA "Tiesu namu aģentūra", kas nodrošina un organizē iepirkumus. Savukārt cietuma izbūvei nepieciešamās tehniskās prasības tiek formulētas darba grupu sanāksmēs, kurās piedalās gan pārstāvji no Ieslodzījuma vietu pārvaldes, gan ministrijas un SIA "Tiesu namu aģentūra".