21.aprīlī attālināti notika kārtējā Liepājas SEZ valdes sēde, kuras darba kārtībā bija pieci jautājumi par ieguldījumu līgumu slēgšanu ar LSEZ kapitālsabiedrībām. Liepājas SEZ valde nolēma slēgt divus ieguldījumu līgumus par kopējo summu 550 279,02 eiro, teikts SEZ feisbuka kontā.

LSEZ valde atbalstīja un nolēma slēgt ieguldījumu līgumu ar LSEZ SIA "Lesjofors Springs LV" par atsperu tīšanas iekārtu iegādi, modernās tehnoloģijās ieguldot 400 000,00 eiro. Projektu "Atsperu tīšanas iekārtu iegāde" tiks īstenots laika posmā no 2021. gada 23. aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim.

Saskaņā LSEZ SIA "Lesjofors Springs LV" deklarāciju par komercdarbības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai LSEZ SIA "Lesjofors Springs LV" ir lielais komersants. Maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte augstāk minētajiem ieguldījumiem ir 35%.

LSEZ valde iepazinās ar LSEZ SIA "Vecās Ostmalas Biznesa Parks" plānoto ēkas fasādes daļas atjaunošanas projektu un nolēma slēgt ar LSEZ kapitālsabiedrību ieguldījumu līgumu fasādes daļas vienkāršoto atjaunošanu Vecā Ostmala 10, Liepājā veikšanu.

Darbus plānots veikt laika posmā no 2021.gada 1.maija līdz 2021.gada 30.decembrim par kopējo summu 150 279,02 eiro.

Saskaņā ar LSEZ SIA "Vecās Ostmalas Biznesa Parks" deklarāciju par komercdarbības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai LSEZ SIA "Vecās Ostmalas Biznesa Parks" ir mazais komersants. Maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte augstāk minētajiem ieguldījumiem ir 55%.