Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valdes sēdē 25. maijā darba kārtībā bija trīs jautājumi par līgumu slēgšanu, informē SEZ sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Liepājas SEZ valde izvērtēja un atbalstīja trīs ieguldījuma projektus un nolēma slēgt līgumus par kopējo summu 643 200,00 eiro.

Liepājas SEZ valde nolēma slēgt līgumu ar "Caljan" LSEZ SIA, lai uzņēmums laika posmā no 2022.gada 26.maija līdz 2022.gada 31.decembrim īstenotu projektu "Ražošanas procesa efektivitātes paaugstināšana uzņēmumā" par kopējo summu 66 000,00 eiro. Saskaņā ar iesniegumam pievienoto "Caljan" LSEZ SIA deklarāciju par komercdarbības atbilstību, uzņēmums ir lielais komersants un maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte augstāk minētajiem ieguldījumiem ir 40%.

Projekta ietvaros "Caljan" LSEZ SIA ieguldījumus veiks modernās tehnoloģijās, iegādājoties ABUS celtni un infoekrānu risinājumu.
 

LSEZ SIA "Lesjofors Springs LV"  laika posmā no 2022.gada 26.maija līdz 2023.gada 30.jūnijam   plāno realizēt projektu "Atsperu tīšanas ražošanas līnijas iegāde ražošanas jaudas palielināšanai" par kopējo summu 420 000,00 eiro. Saskaņā ar iesniegumam pievienoto LSEZ SIA "Lesjofors Springs LV" deklarāciju par komercdarbības atbilstību, uzņēmums ir lielais  komersants un maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte augstāk minētajiem ieguldījumiem ir 40%.Liepājas SEZ valde nolēma slēgt līgumu ar LSEZ SIA "Lesjofors Springs LV". Uzņēmums plāno ieguldīt modernās tehnoloģijās un iegādāties divas jaunas, modernas atsperu tīšanas iekārtas.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas "BaltEx Bulk" SIA  laika posmā no 2022.gada 26.maija līdz 2022.gada 31.decembrim plāno realizēt projektu "Lietota iekrāvēja ar greifera kausiem iegāde" par kopējo summu 157 200,00 eiroR. Saskaņā ar iesniegumam pievienoto Liepājas speciālās ekonomiskās zonas "BaltEx Bulk" SIA deklarāciju par komercdarbības atbilstību, uzņēmums ir vidējais komersants, kurš atbalstu minētajiem ieguldījumiem  50% apmērā.