Projekta "[IE]SPĒJAS" ietvaros jauniešiem būs iespēja iepazīt uzņēmumu ikdienas dzīvi, attiecīgo nozari un uzdot interesējošos jautājumus, lai veidotu lielāku izpratni par to, ko dara konkrētajos uzņēmumos, kā notiek darba process un kādas vispār ir darba iespējas. Pirmā ekskursija notiks 21.septembrī pulksten 15 Liepājas teātrī, informē Liepājas Jauniešu mājas vadītāja Ance Medne-Strazda.

Lai veicinātu jauniešu izpratni par karjeras izvēli, dažādām darba vietām, amatiem, uzņēmumu uzbūvi un nozarēm kopumā, projekta ietvaros ir izveidots ekskursiju cikls "[Ie]pazīsti uzņēmumus", jauniešiem vecumā no 15 – 25 gadiem tiek organizētas ekskursijas uzņēmumos, kas pārstāv šādas jomas: tehniskā ražošana, medicīna un veselības aprūpe, kultūra un radošā industrija.

Ekskursiju cikls "[Ie]pazīsti uzņēmumus" ietvaros jauniešiem ir iespēja apmeklēt:
• 20.septembris pulksten 15 – Liepājas Teātris
Iepriekšēja pieteikšanās: ej.uz/iespejas_1
• 27.septembris pulksten 15 – Lesjofors Springs LV
Iepriekšēja pieteikšanās: ej.uz/iespejas_2
• 4.oktobris pulksten 15 – Sporta veselības centrs (Liepājas Olimpiskais centrs)
Iepriekšēja pieteikšanās: ej.uz/iespejas_3

Dalībnieku skaits ierobežots.
Dalība ekskursijās ir bez maksas ar iepriekšēju pieteikšanos.

Eiropas Solidaritātes korpusa projekta "[IE]SPĒJAS" galvenais mērķis ir apzināt uzņēmumus un izveidot platformu, kurā būs pieejama informācija par jauniešu prakses iespējām Liepājas uzņēmumos un uzņēmumos 30 km rādiusā ap Liepāju. Liekot uzsvaru uz ļoti būtisku Eiropas jaunatnes mērķi "Kvalitatīva nodarbinātība visiem", Platforma, kalpos kā "tiltiņš" starp jaunieti un iespējām, veicinot jauniešiem atbalstošas vides izveidi, kā arī lai  veicinātu jauniešu izpratni par karjeras izvēli, dažādām darba vietām, amatiem un nozarēm, tiek dodota iespēja apmeklēt uzņēmumus. Projektu realizē Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība "Jauniešu māja".

Aktuālajai informācijai par šiem un citiem pasākumiem un aktivitātēm var sekot "Jauniešu mājas" Facebook lapā un Instagram kontā.

Projekts "[IE]SPĒJAS" tiek finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.