Noslēgts līgums starp Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu un SIA “UPTK” par ēkas Ausekļa 11/15 fasādes atjaunošanu un Alejas 18 jumta konstrukciju un seguma nomaiņu.

Minētos darbus uzņēmums veiks atbilstoši izstrādātajiem būvprojektiem un plānots, ka darbi tiks pabeigti līdz šā gada beigām. Noslēgtais līgums paredz, ka darbu izpildes laikā nedrīkst tikt kavēts vai citādā veidā apgrūtināts izglītības process ēkās Ausekļa ielā 11/15 un Alejas ielā 18.
Līgumcena par minētajiem darbiem ir 237 571,25 eiro. Līgums paredz, ka veikto darbu garantija ir trīsdesmit seši mēneši pēc darbu izpildes.

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu ēku remontdarbi bija nepieciešami, jo vidusskolas fasādes apmetums Ausekļa ielā 11/15 ir atlobījies klimata apstākļu ietekmē un veicina ēkas nesošo ķieģeļu sienu koroziju.

Savukārt ēkai Alejas ielā 18 ir bojāts griestu apmetums un siltumizolācija, kas nenovēršami ietekmē mikrobioloģisko situāciju mācību telpās un audzēkņu drošību gan pelējuma sēnīšu sporu izplatīšanās dēļ, gan ekspluatācijas drošības dēļ, kad no griestiem nenovēršami var sākt krist apmetums. Tāpat arī jumta konstrukcijas atradās avārijas stāvoklī un bija nepieciešami atjaunošanas darbi.