Noslēdzoties konkursam "Par tiesībām iekārtot ielu tirdzniecības vietas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai pludmales zonā", domē saņemti piecu pretendentu pieteikumi.

No pieciem pieteikumiem tiesības slēgt līgumu uz trīs gadiem ieguva četras  – SIA "Jana Lukss", "V. Rozgas komercfirma", "RSB" (labāk zināma kā "Red Sun Buffet") un "Pludmales attīstība".

Katra pakalpojuma sniegšanas vieta ir bez ērtībām un nomātājiem būs jāveic labiekārtošanas darbi – elektrības pievienošana ar ģeneratoru vai pagaidu pieslēgumu, jānodrošina ūdens piegāde tirdzniecības vietā un labierīcību nodrošinājums. Vidēji katra tirdzniecības vieta ir no 100 – 400 kv.m liela.

Komersantam ir jānodrošina tualete apmeklētāju ērtībai, jābūt noslēgtam līgumam par atkritumu apsaimniekošanu kā arī ēdināšanas vieta nedrīkst traucēt gājēju plūsmai.