Noslēdzoties iepirkumam par pašvaldības dzīvokļu atjaunošanu, noskaidrots, ka arī šogad šo īpašu remontdarbus veiks SIA "MK Būvniecība".

Šoreiz iepirkuma konkursam bija pieteikušies četri pretendenti. SIA "Magnum Lux" piedāvājums ar kopējo līgumcenu 39 498,40 eiro tika atzīts par nepamatoti lētu. Savukārt, "Ekovalis Latvija" un "Dzintars AB" piedāvāja līgumcenas 51 766,50 eiro un 51 053,78 eiro, kas bija vien nedaudz vairāk kā "MK būvniecība" piedāvātā – 50 389,68 eiro. Attiecīgi līguma slēgšanas ieguva "MK Būvniecība".

Nolikumā rakstīts, ka šī iepirkuma ietvaros tik atjaunoti 14 dzīvokļi – Ventspils ielā 56-9, Grīzupes ielā 97-16, Talsu ielā 43-3, Ģenerāļa Baloža ielā 21-15, Ģenerāļa Baloža ielā 27-62, Ģenerāļa Baloža ielā 9-2, Turaidas ielā 16-2, O.Kalpaka ielā 64-67, Apšu ielā 19-9, Nākotnes ielā 6-8/9,  Turaidas ielā 3-30, Lāčplēša ielā 33-23, Lāčplēša ielā 33-24 un Baltijas ielā 11-18.

2016.gadā tika atjaunoti 16 pašvaldības īpašumā esošie dzīvokļi. Remontdarbus veica "MK Būvniecība"  kopā par 49 954 eiro.