Piektdien, 22.septembrī, pulksten 10 Liepājā, Ziemeļu ielā 19, notiks Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Kurzemes reģionālās padomes sēde.

Tikšanās paredzēta, lai runātu par situāciju darba tirgū, iespējamo darbaspēka importu no trešajām valstīm, kā arī citām aktualitātēm, informē sabiedrisko attiecību konsultante Rūta Grikmane.

Sēdē piedalīsies LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš, LTRK viceprezidente un nodokļu eksperte Lienīte Caune, to atklās AS "Lauma Lingerie" valdes priekšsēdētāja Linda Matisone.

Tikšanās laikā par uzņēmējdarbības vides aktualitātēm runās LTRK Kurzemes padomes vadītājs Jānis Vilnītis, savukārt imigrācijas likuma nosacījumus skaidros biedrības "Patvērums "Drošā māja"" jurists, klientu konsultants Alvis Šķenders. Tiks diskutēts arī par izmaiņām slimības lapu apmaksas kārtībā, kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) aprēķināšanu no 2018.gada 1.janvāra un bezdarbnieka statusa iegūšanu. Ņemot vērā to, ka saistībā ar gaidāmajām IIN izmaiņām konstatētas daudz neskaidrības, komersanti aicināti savos uzņēmumos iepriekš apzināt interesējošos jautājumus, kā arī izteikt priekšlikumus.

Kurzemes reģionālā padome ir LTRK biedru brīvprātīga, organizatoriska struktūra, kas pārstāv  uzņēmēju intereses Kurzemes reģionā dažādās nozarēs un interešu jomās.

Tā veic šādas funkcijas: sagatavo priekšlikumus LTRK īstenojamai reģionu komercdarbības politikai, ierosina attiecīgā reģiona jautājumu izskatīšanu LTRK institūcijās, nosaka LTRK aktivitāšu prioritātes publiskās pārvaldes ietekmēšanas attiecīgajā reģionā, nepieciešamības gadījumā veido attiecīgā reģiona darba grupas konkrētu jautājumu sagatavošanai u.c.

Kurzemes reģionālās padomes sēdei lūdzam pieteikties iepriekš,  rakstot uz e-pastu salvis.roga@chamber.lv vai zvanot Salvim Rogam 28663400.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir politiski neitrāla uzņēmēju biedrība, kurā apvienojušies visu Latvijas reģionu un tautsaimniecības nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi. Pēc biedru skaita LTRK ir lielākā uzņēmēju biedrība, kurā apvienojušies vairāk nekā 2000 individuāli biedri un vairāk kā 60 uzņēmēju biedrības. LTRK individuālo biedru – uzņēmumu – apgrozījums 2014.gadā pārsniedza 17,5 miljardus eiro.

LTRK pārstāv savu biedru - uzņēmēju intereses valsts un pašvaldību institūcijās, cīnoties par labāku biznesa vidi, kā sniedz praktisku atbalstu saviem biedriem, palīdzot celt uzņēmumu konkurētspēju, kā arī atrast jaunus sadarbības partnerus Latvijā un ārvalstīs.

LTRK ir pilntiesīga starptautiskā tirdzniecības un rūpniecības kameru tīklojuma - vairākus gadu simtus darbības pieredzi uzkrājušo un daudzu miljonu visas pasaules uzņēmēju apvienojošo Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības kameru asociācijas (EUROCHAMBRES) un Starptautiskās Tirdzniecības palātas (ICC) - biedre.

Biedrība ir viena no vecākajām Latvijas nevaldības organizācijām – LTRK ir uzņēmēju balss un atbalsts jau vairāk nekā 80.gadu.