AS "Liepājas papīrs" akcionāru sapulcē 26. jūlijā akcionāri izvērtēja 2017. gadu un vienojās par 2018. gada stratēģiskajiem mērķiem, vēsta uzņēmuma mājaslapa.

Sapulcē klātesošie akcionāri tika iepazīstināti ar padomes, valdes un zvērinātā revidenta ziņojumiem, kā arī uzņēmuma 2017. gada konsolidēto pārskatu. Padomes loceklis Imants Vismins, iepazīstinot klātesošos ar Padomes ziņojumu, un uzsvēra, ka, neskatoties uz sarežģīto situāciju Krievijas tirgū, pārdošanas izmaksu un darba algu izmaksu kāpumu, 2017. gadā uzņēmums ir strādājis ar peļņu. Arī AS "Liepājas papīrs" valdes priekšsēdētājs un prezidents Jānis Vilnītis uzsvēra, ka 2017. gads uzņēmumam bijis izaicinājumiem bagāts. Tas saistīts gan ar mērķtiecīgu un plānveidīgu eksporta apjomu pārstrukturizāciju no Austrumeiropas uz Rietumeiropas tirgiem, gan ar pārmaiņām akcionāru struktūrā.

"Ir gājis mazliet sliktāk kā plānots. Taču esam būtiski samazinājuši apjomus Krievijā un palielinājuši Eiropā."

Uzņēmuma prezidents uzsver, ka 2017. gadā eksports uz Krieviju bijis 19,84%, kas ir par 4,15% mazāk nekā 2016. gadā, un ko kompensē eksporta apjoma pieaugums uz tādām Rietumvalstīm kā Vācija, Dānija, Zviedrija.

2017. gadā uzņēmums uz divdesmit pasaules valstīm ir eksportējis gandrīz pusi no saražotā produkcijas kopapjoma. Tā kā eksporta apjomu kāpināšana ir būtisks uzņēmuma darbības virziens, tieši Rietumu tirgu apgūšana un starptautisko izstāžu apmeklēšana  līdztekus iekārtu iegādei un līderpozīciju stiprināšanai vietējā tirgū, ir arī viens no 2018. gada stratēģiskajiem mērķiem, par kuriem vienbalsīgi nobalsoja visi sapulcē klātesošie akcionāri.

Uzņēmuma finanšu direktors Normunds Jansons klātesošos iepazīstināja ar 2017. gada pārskatu, norādot, ka 2017. gadā uzņēmums strādājis ar 6,1 miljonu eiro apgrozījumu, gūstot 46 000 eiro peļņu, un 2% rentabilitāti. Pozitīvu tendenci uzrādījis uzņēmuma likviditātes rādītājs, pieaugot par 13% pret iepriekšējo gadu un sasniedzot 1,7.

Septembra beigās vai oktobra sākumā plānotas izmaiņas uzņēmuma valdē.

Kopumā, izvērtējot uzņēmuma iepriekšējā gada radītājus, akcionāri vienojās, ka AS "Liepājas papīrs" uzrāda stabilus un uz pozitīvu izaugsmi vērstus finanšu rādītājus un ka 2018. gadā jāturpina mērķtiecīgs darbs jaunu tirgu apgūšanā.

AS "Liepājas papīrs" ir dibināts 1993. gadā uz bijušās Liepājas papīra izstrādājumu fabrikas bāzes. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 198 090.00 eiro, un tas nodrošina darbavietas vairāk nekā simts darbiniekiem, un ir viens no vadošajiem uzlīmju un etiķešu ražotājiem Baltijas valstīs.

2018. gadā AS "Liepājas papīrs" atzīmē savu 120 gadu jubileju.