Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes deputāti 23.februāra domes sēdē piešķīra augstāko pilsētas apbalvojumu - apstiprināja 15 titula "Gada liepājnieks 2022" saņēmējus un vienu "Goda liepājnieks 2022" ieguvēju, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

Lai novērtētu īpaši nozīmīgus darbus un sasniegumus, ko liepājnieki veikuši 2022.gadā, Liepājas valstspilsētas pašvaldība laika posmā no 9. - 31. janvārim aicināja ikvienu ieteikt pretendentus Liepājas pilsētas apbalvojumam "Goda un Gada liepājnieks 2022". Kopumā tika saņemti 102 pieteikumi, tos izvērtēja Liepājas Apbalvojumu komisijas locekļi un izvēlējās 15 titula "Gada liepājnieks 2022" saņēmējus un vienu titula "Goda liepājnieks 2022" ieguvēju.
"Lielākā dāvana mūsu pilsētai dzimšanas dienā ir mūsu pašu cilvēki! Tie, kuri stāv un krīt par Liepāju, par liepājniekiem. Tie, kuri paši pēc savas iniciatīvas paveic vairāk nekā no viņiem gaida. Ar patiesu cieņu raugos uz tiem līdzcilvēkiem, kuri kļuvuši par goda un gada liepājniekiem. Paldies, ka esat mūsu Liepājai," sacīja Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš.

Par nozīmīgu ieguldījumu Liepājas ekonomikas un demokrātiskas pilsētpārvaldības atjaunošanā pēc Latvijas Republikas neatkarības atgūšanas un tirdzniecības ostas atgriešanu starptautiskā apritē tituls "Goda liepājnieks 2022" piešķirts Imantam Visminam.

Tituls "Gada liepājnieks 2022" piešķirts:
 
● Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagoģei Ditai Baronai par personisko ieguldījumu un profesionāliem sasniegumiem, sagatavojot stīgu ansambli "Amber Strings" dalībai Pasaules izpildītāju mākslas čempionātā "World Championships of Performing Arts" Losandželosā, ASV, un Liepājas vārda popularizēšanu.
● Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagoģei Beatai Zariņai-Blaščinskai par personisko ieguldījumu un profesionāliem sasniegumiem, sagatavojot stīgu ansambli "Amber Strings" dalībai Pasaules izpildītāju mākslas čempionātā "World Championships of Performing Arts" Losandželosā, ASV, un Liepājas vārda popularizēšanu.
● Aprūpes centra "Rūre" vadītājam Kristiānam Dāvim par nozīmīgu ieguldījumu Liepājas senioru dzīves apstākļu uzlabošanā un sociālo pakalpojumu pieejamībā, izveidojot paliatīvās un ilgstošās aprūpes centru "Rūre".
● Izglītības pārvaldes darbiniecei Aelitai Jankovskai par ilggadēju un profesionālu darbu, izveidojot karjeras atbalsta programmu un koordinējot jauniešu karjeras un kultūras izglītību Liepājā.
● Uzņēmējam Sandim Kirhneram par personisko un ģimenes ieguldījumu, atjaunojot vēsturisko restorānu "Parka paviljons" un veicinot arhitektoniski augstvērtīgas apbūves atjaunošanos Jūrmalas parkā.
● Arhitektei Laurai Kozlovskai par nozīmīgu ieguldījumu Liepājas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā, izstrādājot restaurācijas būvprojektus un veicot būvdarbu autoruzraudzību.
Gidam Kristeram Kraftam par Karostas un Neatkarības kara muzeja izveidi, saglabājot un popularizējot Karostas vēsturisko mantojumu.
● Tūrisma uzņēmējai Agitai Kurzemei par aktīvu un aizrautīgu darbu, attīstot tūrisma piedāvājumu Liepājā.
● Uzņēmējam Madaram Markus-Narvilam par atbildīgu un profesionālu darbu, izveidojot kultūrvietu "Atmodas Dārzs" un veicinot Karostas kultūras vides attīstību.
● Daiļslidošanas trenerei Olgai Ņečajevai par profesionālu un nesavtīgu treneres darbu, palīdzot apgūt slidošanas prasmes bērniem ar īpašām vajadzībām.
● Tahogrāfu tehniskajam ekspertam Ziedonim Ozolniekam par profesionālu un nesavtīgu brīvprātīgo darbu, atjaunojot Liepājas Svētās Trīsvienības Katedrāles torņa vēsturisko pulksteni.
● Audžuģimenes mammai Lienei Sokolovskai par pašaizliedzīgu un atbildīgu audžuģimenes darbu, sniedzot atbalstu un aprūpējot krīzes situācijā nonākušus bērnus.
● Tahogrāfu tehniskajam ekspertam Aleksandram Trufanovam par profesionālu un nesavtīgu brīvprātīgo darbu, atjaunojot Liepājas Svētās Trīsvienības Katedrāles torņa vēsturisko pulksteni.
● Labdarības organizācijas "Tabitas sirds" vadītājai Kristīnei Vidzeniecei par nesavtīgu darbu, organizējot palīdzības sniegšanu no kara briesmām bēgošajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem Liepājā.
● Liepājas reģionālās slimnīcas valdes loceklim Andrim Vistiņam par nozīmīgu ieguldījumu Liepājas Reģionālās slimnīcas labiekārtošanā un rekonstrukcijā.

Tāpat Liepājas Apbalvojumu komisijas locekļi nolēma piešķirt 9 pateicības:
● Komponistam un mūziķim Uldim Marhilevičam par muzikālās programmas izveidi un koncerta sagatavošanu koncertdārza "Pūt, vējiņi!" atklāšanā.
● Sociālā dienesta darbiniecei Baibai Juhno par uzņēmību un iniciatīvu, ieviešot Liepājā jaunu sociālo pakalpojumu "Mentora pakalpojums jauniešiem".
● Kultūras žurnālistei Indrai Imbovicai par Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas vēstures izpēti un grāmatas "Vējā dzimusī: ar sirdi uz delnas, ar saknēm smiltīs" sagatavošanu.
● Muzikoloģei, pedagoģei Aijai Engelmanei par Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas vēstures izpēti un grāmatas "Vējā dzimusī: ar sirdi uz delnas, ar saknēm smiltīs" sagatavošanu.
● Liepājas SEZ pārvaldes vecākajam locim Eduardam Pēkam par profesionālu loča darbu.
● Liepājas 8. vidusskolas skolotājam, fotogrāfam Jānim Rudzītim par pašaizliedzīgu un aizrautīgu darbu ar skolēniem.
● Bērnu un jaunatnes centra metodiķei Solveigai Kūlainei par profesionālu darbu, vadot BJC folkloras kopu "Ķocis" un organizējot Latvijas bērnu un jauniešu folkloras festivālu Liepājā.
● Liepājas reģionālās slimnīcas iekšķīgo slimību nodaļas virsārstei, infektoloģei Ingrīdai Strikai par  ilggadēju un profesionālu darbību Liepājas Reģionālajā slimnīcā un jaunas diagnostikas un ārstēšanas metodes ieviešanu.
● Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027 Liepājas kandidātpilsētas pieteikuma projekta vadītājai Intai Šoriņai par profesionālu darbu saistībā ar Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 titula iegūšanu.

Apbalvojumu saņēmēji tiks godināti svinīgā apbalvojumu pasniegšanas ceremonijā "Goda un Gada liepājnieks 2022", kas notiks 2023.gada 18. martā koncertzālē "Lielais dzintars".

Titulu "Gada liepājnieks" piešķir kā apbalvojumu par sevišķiem nopelniem Liepājas labā par iepriekšējo gadu. Tituls izveidots 1994.gadā un kā Liepājas pilsētas apbalvojums atjaunots 2004.gadā.

Titulu "Goda liepājnieks" piešķir kā apbalvojumu par sevišķiem nopelniem Liepājas labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība. Tituls izveidots 2004.gadā.