Kā vēsta oficiālie avoti, Liepājas autobusu parka padomē 28. jūlijā reģistrēta personāliju maiņa – no padomes priekšsēdētāja vietnieka amata atbrīvots Liepājas domes izpilddirektors Ronalds Fricbergs, bet viņa vietā apstiprināts domes izpilddirektora vietnieks Didzis Jēriņš.


Līdz ar to Liepājas autobusu parka padome šobrīd darbojas šādā sastāvā:


Edgars Dupats, padomes priekšsēdētājs; Didzis Jēriņš, padomes priekšsēdētāja vietnieks; Atis Deksnis, Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks – padomes loceklis; Harijs Krongorns, padomes loceklis; Edvards Šlesers, padomes loceklis.


Kā portālam irliepaja.lv skaidroja Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne, "šīs izmaiņas saistītas ar to, ka gada sākumā stājās spēkā grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā, kas nosaka jaunas prasības pašvaldību kapitāla daļu pārvaldībā. Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektors Ronalds Fricbergs jau gada sākumā bija uzrakstījis iesniegumu AS "Liepājas Autobusu parks" par to, lai viņu atbrīvo no padomes priekšsēdētāja vietnieka pienākumiem. Lēmums pieņemts jūlijā, jo tikai tagad tika sasaukta akcionāru sapulce, kurā lēma par uzņēmuma gada pārskatu, tai skaitā arī par šo jautājumu".