Valdība otrdien, 19.decembrī, pagarināja termiņu trīs pretplūdu un krasta erozijas novēršanas projektu īstenošanai Liepājā, Ādažos un Jūrmalā, ziņo LETA.

Kā skaidro Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, projektu Ādažu novadā un Jūrmalā īstenošana pagarināta līdz 2024.gada 31.oktobrim. Savukārt būnas izbūve Baltijas jūrā pie Liepājas nebūšot pabeigta līdz nākamā gada 31.oktobrim, tāpēc šis termiņš pārcelts uz 2026.gada 31. oktobri.

Finansējuma saņēmēju un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras informācija liecinot, ka Ādažu novada pašvaldības projektā visas attiecināmās izmaksas ir veiktas 2023.gadā. Tādēļ 2024.gadā plānota neattiecināmo izmaksu atmaksa 265 270 eiro apmērā. Šīs izmaksas jau esot plānotas pašvaldības budžetā, un neietekmēs vidēja termiņa budžetu.

Jūrmalas administrācijas projekta ietekme 2024.gadā aplēsta 323 000 eiro apmērā. Savukārt trešā projekta gadījumā noteikts, ka krasta stiprinājuma būvniecības izmaksas ir vismaz 2 037 398 eiro, ko pašvaldība segs līdzīgās daļās 2024. un 2025. gadā – katrā gadā izmantojot 1 018 699 eiro.

Visu minēto projektu gadījumā pašvaldībām ir iespēja saņemt aizņēmumu Valsts kasē projekta attiecināmo izmaksu apmērā atbilstoši saskaņotajām darbībām un apjomam.


Papildināts. Portāls irliepaja.lv jau vēstīja, ka pašvaldība novembrī izsludinājusi iepirkumu krasta nostiprinājuma izbūvei gar jūras krastu, atbilstoši SIA "CHR Design Solutions" izstrādātajam būvprojektam "Krasta nostiprinājuma izbūve gar Baltijas jūras krastu, Liepājā" (izstrādāts sadarbībā ar SIA "Inženieru birojs "Kurbada tilti").  Šobrīd iepirkums ir noslēdzies, un tiek izvērtēti četru pretendentu iesniegtie piedāvājumi, pastāstīja pašvaldības administrācijas izpilddirektora vietnieks būvniecības jautājumos Didzis Jēriņš.


Kā Jēriņš iepriekš skaidroja portālam, tad krasta nostiprināšana bijusi paredzēta reizē ar plānu par būnas izbūvi jūrā, kas tika pabeigta šajā pavasarī.


"Būna, atbilstoši būvprojektam ir uzbūvēta, un savu funkciju pilda, tomēr, lai pilnībā pasargātu krastu no izskalošanas, ir vajadzīgs papildu stiprinājums," sacīja Jēriņš.


Krasts, kas jānostiprina, atrodas pludmalē aiz zemesgabala Lībiešu ielā 33 un starp pludmali un zemesgabalu Lībiešu ielā 37/53. Būvobjekts atradīsies uz Liepājas pašvaldībai piederošas zemes kāpu nogāze apmēram 380 m garumā.