Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde šā gada 12. jūlijā atbalstīja Liepājas SEZ kapitālsabiedrības statusa piešķiršanu SIA „Lauma Fabrics”.

„Lauma Fabrics” kļuvusi par 37. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrību, kas izmantos nodokļu atvieglojumus, ko dod Liepājas speciālās ekonomiskās zonas status.

SIA „Lauma Fabrics” turpina attīstīties un lielu daļu no savas peļņas novirza investīcijām ražotnes modernizācijā. Tas pamudināja uzņēmuma vadību pieteikt SIA „Lauma Fabrics” Liepājas SEZ kapitālsabiedrības statusa iegūšanai

Edijs Egliņš, SIA „Lauma Fabrics” ģenerāldirektors:
„Mēs investējam jaunās, modernās krāsošanas un adīšanas iekārtās, lai nodrošinātu uzņēmuma konkurētspēju nākotnē. Liepājas SEZ uzņēmumiem pieejamie nodokļu atvieglojumi dos mūsu uzņēmumam iespēju vēl vairāk līdzekļus novirzīt uzņēmuma attīstībai, ražošanas paplašināšanai un darbinieku skaita palielināšanai.”

Izvērtējot SIA „Lauma Fabrics” atbilstību Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības statusa iegūšanai, saskaņā ar noteiktajiem kritērijiem, tā ieguva 87 punktus, kas ir augsts rādītājs (minimālais punktu skaits, lai iegūtu Liepājas SEZ kapitālsabiedrības statusu ir 30 punkti).

Jānis Lapiņš, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieks:
„Lai iegūtu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas statusu tiek vērtēti uzņēmuma darbības rezultāti iepriekšējos pārskata gados un  plānotā darbība turpmākajos gados, īpašu uzmanību pievēršot investīcijām, neto apgrozījumam, darbinieku skaitam un vidējai darba algai. Balstoties uz SIA „Lauma Fabrics” iesniegtajiem finanšu dokumentiem guvām pārliecību, ka uzņēmums ir ekonomiski un finansiāli atbilstošs Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības statusa iegūšanai un tas viennozīmīgi radīs pozitīvu ietekmi gan uz Liepājas ekonomisko attīstību, gan valsts tautsaimniecības ekonomisko izaugsmi kopumā.”

Andris Ozols, Liepājas SEZ valdes loceklis, LIAA direktors:
„„Lauma Fabrics” ir labs piemērs, kā var izmantot valsts atbalstu uzņēmējdarbībai, ik gadu investējot ievērojamus finanšu resursus uzņēmuma attīstībā. Ir gandarījums, ka uzņēmums ir izšķīries arī par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības statusa iegūšanu un izmantos nodokļu atlaides,  kas nenoliedzami ļaus ik gadu ilgtermiņā palielināt, gan darbavietas, gan apgrozījumu, gan peļņu, kā arī izmantot atbalstu investīcijām modernās tehnoloģijās.”  

Pagājušā gada beigās uzņēmums uzsācis vērienīgu apdares ceha rekonstrukciju, ko plānots pabeigt līdz 2015. gada aprīlim. Kopumā šī projekta izmaksas ir 4,9 miljoni latu, ko uzņēmums plāno finansēt no savas peļņas. Eiropas Savienības atbalsts šim projektam ir 30% apmērā.

SIA „Lauma Fabrics” šobrīd strādā 550 darbinieku. Šogad uzņēmums plāno sasniegt 23,6 milj.Ls apgrozījumu un investīcijās novirzīt 2,5 milj. Ls.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde arī klātienē iepazinās ar SIA „Lauma Fabrics” darbību, apdares ceha modernizāciju un plānotajiem investīciju projektiem. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde lēmumu par Liepājas SEZ kapitālsabiedrības statusa piešķiršanu SIA „Lauma Fabrics” pieņēma vienbalsīgi.