Noslēdzies iepirkuma konkurss par Kapsēdes ielas , posmā no Grīzupes ielas līdz pilsētas robežai, pārbūves 1.kārtu. Darbi tiks veikti par 1 490 234 eiro.

Konkursam bija pieteicies tikai viens pretendents – "Aizputes ceļinieks", kurš arī ieguva līguma slēgšanas tiesības par kopējo līgumcenu 1 490 234,48 eiro.

Projekts "Kapsēdes ielas pārbūve posmā no Grīzupes ielas līdz pilsētas robežai, Liepājā" tiks realizēts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldības attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" ietvaros.

Būvdarbi jāveic atbilstoši SIA "Projekts 3" izstrādātajam būvprojektam.

Projekta ietvaros tiks pārbūvēta Kapsēdes iela posmā no Grīzupes ielas līdz pilsētas robežai – tiks izveidoti jauni asfaltbetona un bruģakmens segumi esošo vietā, atjaunota grants seguma kārta, uzstādīts apgaismojums gar biznesa centru līdz autobusa galapunktam Kapsēdes ielā 6, atjaunotas esošās sadzīves kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas sistēmas, sakaru tīklu pārvietošana, kā arī trotuāra atjaunošana (bruģakmens) un velosipēdu satiksmes daļas atvēlēšana uz trotuāra.

Šī projekta plānotās kopējās izmaksas būs 1 881 829,33 eiro, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (85%) ir 1 572 031,54 eiro; valsts budžeta dotācija (3,75%) – 69 354,33 eiro; pašvaldības līdzfinansējums (11,25%) – 208 063,00 eiro.

Deputāti apstiprināja pašvaldības līdzfinansējumu 2017.gadā 208 063 eiro apmērā, kā arī neattiecināmās izmaksas – 32 380,46 eiro un priekšfinansējumu – 1 641 385,87 eiro.

Izmaksas var tikt precizēts pēc publisko iepirkumu rezultātiem.