Pašvaldība grasās izsolīt virkni tai piederošo nekustamo īpašumu – neapbūvētu zemesgabalu un neapdzīvojamo telpu – nomas tiesības. Īpašumi atrodas kapsētās.

Kā skaidro domes Nekustamā īpašuma pārvalde, Kapsētu pārvaldē uzņēmēji ir interesējušies par iespējām nomāt kapsētu teritorijās nelielus zemesgabalus uzņēmējdarbības veikšanai – kapu apmalīšu (futrāļu) izgatavošanai, kapavietu labiekārtošanas materiālu novietošanai.

Lai radītu visiem pretendentiem vienādas tiesības uz zemes gabalu nomu ir nepieciešams rīkot rakstisku augšupejošu nomas tiesību izsoli ar pretendentu atlasi. Domes lēmums paredz apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumus, uzlikt par pienākumu domes izpilddirektora vietniekam izveidot izsoles komisiju un apstiprināt izsoles rezultātus.

Nomas tiesību izsolei tiks nodoti šādi pašvaldībai piederoši nekustamie īpašumi:

trīs neapbūvētu zemesgabalu daļas 78 kv.m platībā Klaipēdas ielā 83, Centrālā kapsētas teritorijā;
četrias neapbūvētu zemesgabalu daļas 90 kv.m platībā Klaipēdas ielā 150, Dienvidu kapsētas teritorijā;
divas neapbūvētu zemesgabala daļas 122 kv.m platībā Ģenerāļa Baloža ielā 37 Garnizona kapsētas teritorijā;
neapbūvēta zemesgabala daļa 107 kv.m platībā Cenkones ielā, Līvas kapsētas teritorijā;
neapbūvēta zemesgabala daļa 24 kv.m platībā Oskara Kalpaka ielā 87, Ziemeļu kapsētas teritorijā;
neapbūvēta zemesgabala daļa 90 kv.m platībā un neapdzīvojamās telpas 23,1 kv.m platībā Klaipēdas ielā 83, Centrālās kapsētas teritorijā;
neapbūvēta zemesgabala daļa 90 kv.m platībā un neapdzīvojamās telpas 12,6 kv.m platībā Klaipēdas ielā 83, Centrālās kapsētas teritorijā;
neapbūvēta zemesgabala daļa 90 kv.m platībā un neapdzīvojamās telpas 21,6 kv.m platībā Klaipēdas ielā 83, Centrālās kapsētas teritorijā;
neapbūvēta zemesgabala daļa 35 kv.m platībā un neapdzīvojamās telpas 35 kv.m platībā Klaipēdas ielā 83, Centrālās kapsētas teritorijā.