Kāda liepājniece portālam irliepaja.lv atsūtīja šo fotoattēlu ar jautājumu – "Kāpēc pie Centrālkapiem vajadzīgs šis slavinošais objekts ar uzrakstu krievu valodā?"

Portāls lūdza skaidrojumu pašvaldībai, un ar Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītājas Zitas Lazdānes starpniecību saņēma šādu pašvaldības administrācijas izpilddirektora vietnieka būvniecības jautājumos Didža Jēriņa atbildi:

"Likums "Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā" neattiecas uz pieminekļiem, piemiņas zīmēm, piemiņas plāksnēm, piemiņas vietām, arhitektoniskiem vai mākslinieciskiem veidojumiem, kuri atrodas karā kritušo karavīru apbedījuma vietās, kā arī padomju vai nacistiskā terora upuru piemiņas vietās.

Objekts atrodas karā kritušo karavīru piemiņas vietā, kapu teritorijā, un to nav atļauts demontēt.

Visi objekti saskaņā ar likumu "Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā" Liepājas valstspilsētas teritorijā ir demontēti."