Tiesu namu aģentūras iepirkuma komisija Liepājas cietuma būvniecības iepirkumam, izskatot trīs kandidātu saņemtos pieteikumus, 12.augustā pieņēmusi lēmumu konkursa procedūru ar sarunām turpināt ar SIA "Citrus Solutions" un AS "UPB". No turpmākas dalības iepirkumā izslēgts kandidāts "Rizzani de Eccher S.p.A.", ņemot vērā kandidāta iesniegtā pieteikuma neatbilstību atlases nolikuma kvalifikācijas prasībām, informē Tieslietu ministrijas Komunikācijas departamenta sabiedrisko attiecību speciāliste Evija Rimšāne.

Noslēdzoties kandidātu pieteikumu izvērtēšanai, atlasītajiem kandidātiem SIA "Citrus Solutions" un AS "UPB" tiek dota iespēja līdz 2021.gada 21.decembrim iesniegt sākotnējos piedāvājumus atbilstoši iepirkuma otrajā posmā izvirzītajām prasībām. Pēc abu pretendentu sākotnējo piedāvājumu saņemšanas iepirkumu komisija tos izvērtēs, nepieciešamības gadījumā veicot sarunas ar pretendentiem, lai uzlabotu piedāvājumu saturu un vienotos par valstij iespējami izdevīgāku piedāvājumu. Konkursa procedūras ar sarunām uzvarētājs tiks izraudzīts pēc pretendentu galīgo piedāvājumu saņemšanas.

Jau ziņots, ka Liepājas cietuma būvniecības iepirkumā plānots izmantot design&build jeb "projektē un būvē" metodi, apvienojot izmaiņu veikšanu būvprojektā, autoruzraudzību un būvdarbus vienā iepirkumā.

Uzziņa
Jaunais Liepājas cietums ir kopējai sabiedrības drošībai nozīmīgs infrastruktūras objekts, kas ļaus uzsākt jaunas sodu izpildes sistēmas ieviešanu, pilnveidojot ieslodzīto resocializācijas procesu, tādējādi radot ietekmi arī uz atkārtotu noziegumu izdarīšanas jeb recidīva rādītāju samazināšanu. Katrs cilvēks, kurš vairs neatgriežas cietumā, ir būtisks ieguvums budžeta izdevumu samazināšanā. Plānotie recidīva krituma rādītāji ļaus valstij pakāpeniski atgūt cietuma būvniecībā ieguldītos līdzekļus, kā arī būtiski uzlabos sabiedrības drošību. Jaunā sistēma ļaus bijušajiem ieslodzītajiem veiksmīgāk atgriezties sabiedrībā un savās ģimenēs, nodrošinās labāku atgriešanos darba vidē un iespēju atstāt pagātnes kļūdas aiz muguras. Jāuzsver arī gaidāmais Liepājas cietuma pozitīvais ekonomiskais efekts uz pilsētu, vietējiem uzņēmējiem un nodarbinātību.