Ieslodzījumu vietu pārvalde un Valsts probācijas dienests var lepoties ar vairāk nekā 180 brīvprātīgajiem atbalstītājiem, nevalstiskajām organizācijām un sadarbības partneriem, kas velta savu brīvo laiku un sniedz atbalstu notiesātajām personām, šodien pasniedzot apbalvojumus brīvprātīgā darba veicējiem korekcijas dienestos, sacīja tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere (JV), ziņo LETA.

Tieslietu ministrijā (TM) aģentūru LETA informē, ka šodien konferencē "Brīvprātīgi par drošāku sabiedrību – Drosme būt brīvam" tika pasniegti ministrijas apbalvojumi brīvprātīgā darba veicējiem korekcijas dienestos.

Apbalvojumus pasniedz jau piekto reizi, lai izteiktu atzinību kriminālsodu izpildes procesā iesaistītajiem brīvprātīgajiem, kas palīdz ieslodzītajiem atrast motivāciju laboties un kļūt sociāli atbildīgiem sabiedrības locekļiem.

Šogad apbalvojumus saņēmušie laureāti brīvprātīgi un nesavtīgi atbalsta notiesātos gan ieslodzījuma vietās, gan laikā, kad viņi ir probācijas klienti, palīdzot viņiem atgriezties sabiedrībā un tādējādi veicinot sabiedrības drošību.


Nominācijā "Par ieguldījumu sabiedrības iesaistīšanā un resocializācijas procesa veicināšanā un popularizēšanā kriminālsodu izpildes jomā" tika apbalvota biedrība "Patvērums ģimenei" un tās vadītāja Santa Krilova. Krilovas vadībā biedrība darbojas Liepājas pilsētā un ir neatņemama sociālā un emocionālā atbalsta saliņa Liepājas ģimenēm.

Biedrība sadarbojas ar Valsts probācijas dienesta Kurzemes reģiona Liepājas nodaļām, nepieciešamības gadījumā iesaistās, lai risinātu probācijas klientu problēmas un novērstu riskus.

Nominācijā "Par ieguldījumu inovāciju un jaunas prakses ieviešanā brīvprātīgo darbā kriminālsodu izpildes jomā" balvu saņēma biedrība "Open Radošais Centrs" un Edijs Klaišis. Viņš ir dibinājis un vada biedrību "Open Radošais Centrs" un 13 centrus dažādās Latvijas pilsētās. Klaiša aktīvā darbība vairāk kā 300 jauniešiem ir devusi patvērumu biedrības veidotajos 13 centros dažādās Latvijas pilsētās. Centri uz laiku ir jauniešu vienīgās mājās, vieta, kur saņemt nepieciešamo atbalstu un pakalpojumus un tos apmeklē arī jaunieši, kas ir Valsts probācijas dienesta klienti, viņiem šis atbalsts ir būtisks, lai atturētos no likumpārkāpumu izdarīšanas, jo nereti šiem jauniešiem trūkst drošas vides, jēgpilnu brīvā laika nodarbju un atbalsta.

Savukārt nominācijā "Par personisku un pašaizliedzīgu ieguldījumu brīvprātīgajā darba kriminālsodu izpildes jomā" apbalvojumu saņēma Sergejs Kļimakovs. Kļimakovs kopš 2022.gada septembra darbojas Jelgavas cietumā, vadot šaha treniņus, lai sagatavotu Latvijas ieslodzītos Starpkontinentālajam tiešsaistes šaha turnīram ieslodzītajiem. Vienlaikus treniņi tika aizvadīti ne tikai Jelgavas cietumā, bet arī Iļģuciema cietumā un Rīgas Centrālcietumā.

Papildu apbalvojuma nominācijām šodien tika pasniegts arī Tieslietu ministrijas Pateicības raksts Jūlijai Kanto, kura kā brīvprātīgā līdzgaitniece Valsts probācijas dienesta Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Daugavpils nodaļā darbojas kopš 2017.gada.

Tieslietu ministrijas Pateicības raksts šodien tika pasniegts arī brīvprātīgajai Sanitai Švesai, kura dažādās ieslodzījuma vietās veicina iespēju ieslodzītajiem kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, piedaloties "Galda spēļu" pasākumos un organizējot ģimenes dienu pasākumus.

TM valsts sekretārs Mihails Papsujevičs norāda, ka brīvprātīgie ir daļa no veiksmīga resocializācijas procesa. Brīvprātīgo darbs ar esošajiem un bijušajiem ieslodzītājiem ir nenovērtējams, viņi ar savām zināšanām un enerģiju veido mūsu tagadnes un nākotnes sabiedrību drošāku un labāku.