Iepirkuma konkursā par bruģa seguma ikdienas uzturēšanas darbiem līguma slēgšanas tiesības atkal iegūst "A-Land" par 435 639,15 eiro kopējo līgumcenu.

Konkursā piedalījās divas firmas – "Ceļu, tiltu būvnieks", piedāvājot 160 783,87 eiro līgumcenu par vienu gadu,  un "A-Land", kuras piedāvātā summa bija 145 213,05 eiro gadā. Ņemot vērā to, ka "A-Land" piedāvātā summa ir zemāka, tad līgums attiecīgi tiek slēgts ar šo firmu. Kopējā līgumcena par visiem trīs gadiem ir 435 639,15 eiro.

Bruģa uzturēšanas darbos ietilpst kaltā, apaļā un betona bruģakmens segumu remonta un izbūves darbi, ielu un ietvju apmaļu izbūves darbi, apzaļumošanas darbi, kā arī citi darbi, kas tika minēti darba apjomu sarakstā, tehniskajā specifikācijā.

Visi šie darbi ir sadalīti divās daļās – ikdienas uzturēšanas darbi un avārijas darbi.

No 2008.gada par bruģa uzturēšanas darbiem atbildīga bija firma "A-Land", bet 2016.gadā "Ceļu, tiltu būvnieks".