Portāla lasītāja mudināti, jautājām LIAA Liepājas biznesa inkubatora vadītājam Gintam Reķēnam, cik droši ir doties ar savu ideju uz biznesa inkubatoru.

"Kādā draugu sarunā dzirdēju, ka Latvijā nav droši ar savu biznesa ideju iet uz biznesa inkubatoru, jo tur ideju var nozagt," raksta portāla lasītājs, vaicādams, ko par to saka Liepājas biznesa inkubatora vadītājs.

Sazinoties ar LIAA Liepājas biznesa inkubatora vadītāju Gintu Reķēnu, drīz vien saņēmām atbildi.

Reķēns raksta: "Doties uz LIAA Liepājas biznesa inkubatoru vai kādu citu no LIAA inkubatoriem ir droši. LIAA darbiniekiem ir strikti konfidencialitātes noteikumi. Pirmās sarunas ar potenciālajiem klientiem norisinās aiz aizvērtām durvīm.

Tāpēc klienti apmeklējot biznesa inkubatoru Liepājā var būt droši, ka viņu ideja netiks nozagta".

Liepājas biznesa inkubatora vadītājs arī piebilst: "Inkubatora darbinieki var ieteikt idejas autoram pašam par savu ideju stāstīt citiem cilvēkiem un nebaidīties par idejas nozagšanu. Idejas pašas par sevi, lielākoties, ir pārvērtētas, jo uzņēmējdarbības veiksmes formulu sastāda darbs un neatlaidība. Nereti cilvēki baidās no idejas nozagšanas tik ļoti, ka tā dēļ nav veikuši pietiekamu tirgus izpēti, jo par savu ideju taču nevar nevienam stāstīt. Protams, ir izņēmumi, ja ideja ir patentējama, vai dziļi tehniska. Taču tādos gadījumos arī noteicošais faktors ir idejas īstenošanai nepieciešamās zināšanas".

Arī gadījumā, ja biznesa ideja nav piemērota biznesa inkubatora atbalstam, “konfidencialitātes nosacījumi paliek spēkā, kas arī kalpo kā garantija," saka Reķēns.