Saņemot SIA "CTB" atklāto vēstuli, kurā izteikti pārmetumi pašvaldībai par nepamatotu prasību izvirzīšanu pretendentiem uz K.Zāles laukuma rekonstrukcijas darbiem, portāls irliepaja.lv lūdza komentāru Liepājas pašvaldības izpilddirektora vietniekam būvniecības jautājumos, Iepirkumu komisijas priekšsēdētājam Didzim Jēriņam.

"K. Zāles laukuma rekonstrukcija ir nozīmīgs pilsētvides projekts, jo ietver sevī Tirdzniecības kanāla sagruvušā krasta stiprināšanas darbus (teritorijā starp viesnīcu "Libava" un kādreizējo veikalu "Māja"). Darbu ietvaros paredzēti gan virsūdens, gan zemūdens būvdarbi, kā arī zaļās zonas izveide, lai liepājniekiem un pilsētas viesiem būtu ērta pastaigu zona pašā pilsētas centrā.

Šī teritorija veidosies par vienu no pilsētas vizītkartēm, tādēļ īpaši svarīga ir darbu kvalitāte un pieredze šādu darbu veikšanā.

Pēc atklāta konkursa "Par tiesībām veikt būvdarbus objektā "Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām posmā no Jaunā tilta līdz Graudu ielai, Liepājā 1., 2. un 3. būvniecības kārta" izsludināšanas, Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) veica iepirkuma dokumentācijas pirmspārbaudi un sniedza pozitīvu atzinumu. Tāpat norādām uz to, ka SIA "CTB" izsūtītajā publiskajā vēstulē ir neprecizitātes.

SIA "CTB" lūdz samazināt konkursa nolikumā noteikto līguma finansiālo apjomu līdz 4 000 000 eiro bez PVN un uzņēmums ir aprēķinājis, ka darbu izmaksas lēšamas vien ± 3,5 miljonu eiro apmērā. Vēlamies norādīt, ka Liepājas pilsētas pašvaldības noteiktā paredzamā līgumcena ir aptuveni divas reizes lielāka, un, iespējams, SIA "CTB", aprēķinot izmaksas, nav ņēmis vērā visas būvdarbu izmaksas.

Tāpat patiesībai neatbilst vēstulē minētie aptuveni 140 % no kopējā apjoma – konkrētajā iepirkumā Liepājas pilsētas pašvaldība ir izvirzījusi prasību pretendenta pieredzei būvdarbos par summu aptuveni 70% apmērā no paredzamajām būvniecības izmaksām.

Atbilstoši Publisko iepirkumu likumam pasūtītājs noteicis prasību apjomu, kā arī minimālo spēju līmeni, kas ir samērīgs konkrētā iepirkuma līguma izpildei. Ņemot vērā paredzamo līgumcenu, konkurss ir izsludināts Eiropas Savienības "Oficiālajā Vēstnesī" un pieejams plašam pretendentu lokam.

Būtiski ir saprast, ka konkrētajā objektā paredzētie darbi nav "tipisks" ielas izbūves vai pārbūves būvobjekts, jo sevī ietver inženierkomunikāciju izbūves vai pārbūves, kā arī krasta stiprinājumu izbūves risinājumus, kas ir tehniski sarežģītāki un kompleksāki, līdz ar to arī būvniekam nepieciešama daudz plašāka pieredze nekā tikai ielas asfaltēšana.

Ja prasība par pieredzi iepirkuma nolikumā tiktu paplašināta uz citiem objektiem (piemēram, ceļu būvobjektiem), tas no pasūtītāja prasītu lielāka riska uzņemšanos, jo prasītā pieredze varētu nebūt tāda, kas pasūtītājam ļautu efektīvi pārliecināties par pretendenta spēju organizēt un vadīt darbus tieši iepirkuma priekšmetam līdzīgā objektā.

8. janvārī SIA "CTB" sūdzību skatīs IUB, tālākā konkursa norise notiks saskaņā ar šo lēmumu."