Viedokli par "Pūt, vējiņi!" pārbūves projektu pauž Liepājas "Zaļā centra" vadītāja Inese Eistere, koku sugu pazinēja, kas gadus trīsdesmit iepazīstinājusi studentus ar pilsētas kokiem.

Jāsāk ar to, ka jāizteic daži labi vārdi Liepājas Būvvaldei, par progresu komunikācijā ar sabiedrību! Pirmo reizi daudzu gadu praksē, piedaloties neskaitāmajās koku ciršanas aptaujās, apskatei domes foajē izlikti pārbūves projekta materiāli – SIA "Labie koki" (LK) koku izvērtējums un izciršanai nolemto 24 koku saraksts un shēma ar pašreizējo koku konfigurāciju, "Pūt vējiņi!" pārbūves projekts. Izcērtamo koku saraksts ar shēmu pieejams arī pie "Pūt, vējiņi!" žoga, tāpat visi materiāli ir skatāmi arī internetā. Tas vērtējams pozitīvi. Vismaz kaut kāda virzība uz priekšu. Arī  26.jūnijā pulksten 17.30 paredzamā sanāksme  ar iedzīvotājiem "Pūt, vējiņi!" teritorijā ir ieguvums.

Kas būtu tādās projektu apspriedēs  jāuzlabo? Izstādītie materiāli nav pārskatāmi! Cilvēkam grūti orientēties divos trīs dokumentos vienlaicīgi, atcerēties koka ciparu, tad meklējot šo koku (tā cipara apzīmējumu) shēmā. Šie materiāli der speciālistiem, kas ir lietas kursā par projektu. Nespecialistam  vajadzīgas vismaz 20 minūtes vai pusstunda, lai materiāliem izburtos cauri un kaut ko saprastu. Un diezin, vai atrastos kāds liepājnieks, kas  to darītu. Vieglāk ir aizpildīt neko neizsakošo anonīmo anketu – "piekrītu, piekrītu daļēji, nepiekrītu 24 koku ciršanai"!

Un tagad par koku ciršanu – saglabāšanu. Bijām no "Zaļā centra" divi cilvēki aizgājuši uz "Pūt vējiņi" teritoriju apskatīt situāciju. Mūs tur sagaidīja un pavadīja "Pūt, vējiņi!" dārzniece. Pie katra koka apmēram 3 m augstumā piesprausts neliels tumšs ripulis ar koka ciparu (skaitli), drusku lielāks par 2 eiro monētu tas pievienots visiem kokiem, gan cērtamajiem, gan paliekošajiem. Un tas ir viss, kas bija redzams dabā. Cerēju ieraudzīt, ka būs iezīmēti, atzīmēti iznīcināmie koki. Nekā. Un šeit jāatzīmē, ka laikam, "Labie koki" eksperti visus liepājniekus uzskata par glupiem nezinīšiem.

Laura Mazule, "Labo koku" arboriste izcērtamo koku sarakstā "aizmirsa" pievienot, pelēko valriekstu (Juglans cinerea), paslēpjot to zem cita koka sugas nosaukuma! To ir viegli pārbaudīt, valrieksts aug tenisa kortu pusē, jauns koks apmēram 30 cm diametrā, šķiet otrais koks izcērtamo koku rindā! Par retām koku sugām "Pūt, vējiņi!" estrādes teritorijā, kuras LK eksperti nav pazinuši, jo sarakstā neparādās, minēju arī galvenajam arhitektam Indulim Kalnam. Pelēko valriekstu NEDRĪKST ZĀĢĒT! Tas Liepājā, cik man zināms, aug trīs pelēkie valrieksti – Jūrmalas parkā (ieskaitot vienu koku "Pūt, vējiņi!" teritorijā un divus kokus pie Jūrmalas ielas), viens Mandžūrijas valrieksts (valsts nozīmes dižkoks, Juglans mandshurica) Rožu laukumā (suga līdzīga pelēkajam valriekstam) un trīs karaliskie Grieķijas valrieksti (Juglans regia).

Par "Pūt, vējiņi!" estrādes pārbūves projektu. Estrādi plānots veidot lielāku. Paldies, ka Būvvalde atteikusies no Kokina projekta varianta ar infrasarkano starojumu! Pašreiz ir divi varianti – vai nu veidot estrādi lielāku, cerot, ka Liepāja skaitliski pieaugs, vai saglabāt pašreizējos izmērus. Ja jau izlemts, ka estrāde jāatjauno, to var pabīdīt dažus metrus pa labi, kur ir paliels laukums, tad vajadzētu nocirst tikai divus kokus, kas traucē pārbīdi! Tad būtu iespējams saglabāt dažus ievērojama resnuma kokus estrādes kreisajā pusē, ieskaitot arī valriekstu!