Liepājas Zaļais centrs iesniedzis pilsētas Būvvaldei priekšlikumu pabeigt iesākto, nosakot oficiālu statusu arī Karostas vēsturiskās apbūves teritorijām.

Piedāvājam Liepājas Zaļā centra valdes priekšsēdētājas Ineses Eisteres viedokli par Karostas vēsturisko apbūvi un tās aglabāšanu.

Kad filmējām Karostas aizsargājamās apbūvēs kvartālu, braucām pa ielām, kuras šo kvartālu iezīmē. Citiem vārdiem, apbraucām kvartālam apkārt, neiegriežoties tā iekšienē esošajās ielās. Tā nepamanīta palika ēka Neatkarības rotas ielā 7, jo tā atrodas kvartāla iekšpusē. Tāpēc šoreiz speciāli braucām to meklēt. Bijām patiesi pārsteigti par parkam pretī esošo Neatkarības rotas ielas daļu un, protams, par pašu namu Nr 7.

Kāds komentāra autors portālā irliepaja.lv pie informācijas par to, ka Karostā tiek pārdots šis nams, raksta: nams gan ir foršs un cena (250 000 eiro) adekvāta, bet kas gan ies dzīvot tādā "čuhņā", kriminogēnā rajonā? Taču teiktais neatbilst patiesībai! Nams atrodas prestižā un klusā rajonā parka zonā, tuvu jūrai, tāpat kā nami Liepu ielā pretim Jūrmalas parkam Vecliepājā. Skatoties uz šo namu, varam iztēloties, kāda kādreiz izskatījās visa Karosta.

Tāpēc man nav izprotama situācija, kas izveidojusies tagad, 4.maija republikas laikā.

Nav saprotams, kā viena Liepājas vēsturiskā daļa varēja nonākt līdz šādam stāvoklim, kādu to redzam – noārdīta, ar pamestām neapdzīvotām vēsturiskām ēkām (piemēram, Zemgales ielā), ar izdauzītiem logiem un lielām tukšām teritorijām bez cilvēkiem un apbūves.

Te nav vainojami ne vēstures notikumi, kas arī agrāk nebija labvēlīgi Karostai, ne sveša vara, jo lielākā postaža radusies tikai pēdējo 20 – 25 gadu laikā, kad pie varas bija un ir mūsu pašu bāleliņi!

Vismaz to, kas vēl palicis, šo nelielo un vienīgo Karostas vēsturiskās apbūves kvartālu, var vēl glābt, ja ir stingra apņemšanās to darīt. Un tas ir jādara. Jāsāk ar to, ka domes Būvvalde pabeidz iesākto – tāpat kā Vecliepājai panāk oficiālu statusu izstrādātajai aizsargājamās apbūves teritorijai Karostā, kas pat ir iezīmēta pilsētas teritorijas plānojumā. Diemžēl – tikai "savai zināšanai". Pēc tam visiem kopā gan iedzīvotājiem, gan nevalstiskām organizācijām un pilsētas domei jāplāno, kā rīkoties tālāk.

Karostu savulaik mēģinājuši saglābt vairāki liepājnieki – aizsargājama pieminekļa statusu Karostai centās panākt gan "K@2" ar Kristīni Briedi, gan Gunārs Silakaktiņš kā valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspektors, diemžēl abi atdūrās pret pašvaldības pretestību. Man joprojām nav izdevies noskaidrot, kāpēc, kādi bija argumenti noraidīšanai.

Taču ir jāmēģina to darīt trešo reizi. Jo Liepāja bez Karostas nav Liepāja. Karosta ir Liepājas vēstures daļa, un nedrīkst to pārvērst par pagātni, par teritoriju bez cilvēkiem un apbūves.

Zaļais centrs turpinās rakstīt un atgādināt par šo tēmu. Aicinām arī citus, īpaši pašus Karostas iedzīvotājus, neesiet vienaldzīgi, iesaistieties!

Zaļais centrs šajās dienās Būvvaldei – galvenajam arhitektam Indulim Kalnam un inspektorei Ilzei Bernātei – iesniedza lūgumu novest līdz galam Karostas aizsargājamās apbūves teritorijas izstrādi – tādā pašā veidā, kā tas jau ir izdarīts Vecliepājā.

Plānā iezīmētā Karostas aizsargājamās apbūves kvartāla robežās nav izdalīta neviena ēka, kas būtu valsts vai vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa cienīga, vai vismaz arhitektoniski īpatnēja vai vērtīga.

Karosta tika veidota kā vienots ansamblis, un daudzas vēl palikušās ēkas ir iespaidīgākas par attiecīgajām vēsturiskajām ēkām Vecliepājā, tas redzams vizuāli, no tā laika fotogrāfijām, arī no restaurētās ēkas Neatkarības rotas ielā 7.

Tāpēc lūdzam Būvvaldes speciālistus pabeigt iesākto, ekspertiem veikt apbūves novērtēšanu, izdalīt ēkas, kuras būtu nepieciešams restaurēt pirmkārt, iedalīt tās kategorijās tāpat kā vēsturiskās ēkas Vecliepājā.