Liepājas Zaļā centra vadītāj Inese Eistere iesniegusi domē savu piedāvājumu, kā labāk organizēt sabiedriskās apspriešanas procedūras.

Eistere mudina deputātus "apspriest jautājumu par publiskās aptaujas veikšanas procedūras praksi pilsētā un ierosināt attiecīgajām Būvvaldes amatpersonām pārkārtot to atbilstoši Eiropas Savienībā piekoptajai praksei".

Priekšlikums tapis saistībā ar sabiedrisko apspriešanu par koku ciršanu topošajā Berči skvērā Valdemāra ielas un Republikas ielas stūrī. Apspriešana noslēdzās pagājušajā nedēļā.

Eistere ierosina Būvvaldei papildināt aptaujas lapas "Publiskā apspriešana par koku ciršanu", pievienojot tām projektējamās teritorijas shēmu ar norādi, kurus kokaugus ieteicams likvidēt.

"Tādējādi aptauja kļūtu Eiropas praksei atbilstošāka, un iedzīvotāji būtu motivēti iesaistīties pilsētas attīstības plānošanā plašāk un aktīvāk."

Un – "Būtu jāizbeidz neveselīgā prakse veikt publisku aptauju ar neinformatīvām, neko neizsakošām anketām, ko Liepājā praktizē jau daudzus gadus. Ne visiem liepājniekiem ir datori, pieejams internets, un cilvēkiem jāsaprot par ko viņi balso.

Atbildot uz Eisteres priekšlikumu, Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls raksta: "Turpmāk papildus izdrukāsim grafisko materiālu, kā tas darīts iepriekš, un izliksim domes vestibilā apskatei. Jāatgādina, ka Eistere kundze šādas grafiskās planšetes iepriekš nav uzskatījusi par derīgu un uzskatāmu materiālu, bet, labi, turpmāk atkal drukāsim un liksim.

Publiskās apspriešanas ziņojumā papildus ir norādīts, ka ikviens ar jautājumiem var vērsties pie Būvvaldes ainavu arhitektes, kura cilvēku ierosinājumus un jautājumus par koku izņemšanu skvērā uzklausīs, parādīs, izskaidros. I Eistere ir izmantojuši šādu iespēju, un bijusi uz konsultāciju pie ainavu arhitektes tieši šīs publiskās apspriešanas ietvaros.

Viņai ir bijusi iespēja izteikt savu viedokli, viņa ir uzklausīta un individuāli viņai viss ir izskaidrots un parādīts.  

Publiskā apspriešana ir noslēgusies. Būvvalde gaida Apstādījumu uzraudzības komisijas apkopotos rezultātus. Būvvalde izvērtēs visu iebildumu un priekšlikumu samērīgumu, ilgtspēju, pamatotību, citus faktorus un lems, vai ir izdarāmas izmaiņas būvprojektā vai arī akceptējami ekspertu ieteikumi par koku izņemšanu un ir izdodama būvatļauja".