Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes Apstādījumu uzraudzības komisijas 30.novembra sēdes lēmumiem. Protokola izrakstu sagatavoja Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

LATVIJAS REPUBLIKA
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
APSTĀDĪJUMU UZRAUDZĪBAS KOMISIJA
Liepāja, Rožu iela 6, LV-3401
SĒDES LĒMUMI
LIEPĀJĀ

2015. gada 30.novembrī Nr.27

D A R B A K Ā R T Ī B Ā
1.Par 2 koku nozāģēšanu pie Rožu ielas 14.
2.Par 5 liepu apzāģēšanu pie A.Klints ielas 18.
3.Par 2 liepu nozāģēšanu Cenkones ielā 3
4.Par 2 papelēm Priekules ielā 3.
5.Par 2 egļu nozāģēšanu Papes ielā 3.
6.Par 2 papeļu nozāģēšanu M.Ķempes ielā 12.
7.Par zirgkastaņas apzāģēšanu Amatas ielā 33.
8.Par koka nozāģēšanu Zāļu ielā 32.
9.Par 2 koku nozāģēšanu un 4 koku apzāģēšanu Rīgas ielā 54.
10.Par liepas apzāģēšanu T.Breikša ielā 33.
11.Par vītoliem pie Sakņu ielas 14.
12.Par 2 bērzu un 2 pīlādžu nozāģēšanu Atmodas bulvārī 12A.
13.Par papeles un kļavas nozāģēšanu Pāvilostas 3 pagalmā.
14.Par 2 apsēm Cīravas ielā 11.
15.Par koku apzāģēšanu Brīvības ielā 95.
16.Par koku apzāģēšanu Brīvības ielā 13/15 un 17/19.
17.Par nolūzuša koka nozāģēšanu Loču ielā 4
18.Par kokiem Apšu ielā 3A.
19.Par papelēm Zāļu ielā 3A.

1.Par 2 koku nozāģēšanu pie Rožu ielas 14.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Rožu ielas 14 dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas iesniegumu, kurā tiek lūgts izsniegt atļauju nozāģēt 2 kokus, kas ietves izbūves laikā tika bojāti. Tie aug uz mākslīga uzbēruma un traucē sakopt teritoriju.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka teritorijā aug 2 vilkābeles, kuras ir bojātas un viena no tām ir nokaltusi.

Atļaut organizēt 2 vilkābeļu, kas aug Rožu ielā 14, nozāģēšanu.

2.Par 5 liepu apzāģēšanu pie A.Klints ielas 18.
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūdz atļauju apzāģēt 5 liepas, kas aug tuvu mājai.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka liepām ir vajadzīga vainagu kopšana, jo pēc apzāģēšanas ataugušas atvases.

Atļaut organizēt 5 liepu, kas aug pie A.Klints ielā 18, apzāģēšanu, piesaistot arboristu.

3.Par 2 liepu nozāģēšanu Cenkones ielā 3
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūdz atļauju nozāģēt 2 liepas, kuras aug dievnama sētā, jo koku saknes bojā ēkas pamatus, kā arī aug tuvu kaimiņu mājai.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka sētā aug 2 nostabotas liepas, no kurām viena vāji attīstītu vainagu, bet otra aug ļoti tuvu kaimiņu mājai.

Atļaut organizēt 2 liepu, kas aug Cenkones ielā 3, nozāģēšanu.

4.Par 2 papelēm Priekules ielā 3
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā tiek informēts par dzīvojamās mājas Priekules ielā 3, Liepājā, iedzīvotāju sūdzībām par 2 papelēm, kas laika gaitā ir novecojušas un sasniegušas lielus apmērus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka viena no Ķīnas papelēm ir nostabota un ar diviem kopā saaugušiem stumbriem, otrai stumbrā ir dobums, kas veicina trupes attīstību un padara koku bīstamu.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" ir noteikta kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja koka nozāģēšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo namu pagalmā. Šo noteikumu 18.3. apakšpunkts nosaka, lai saņemtu pašvaldības atļauju koka nociršanai, komisijā jāiesniedz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmums par koka nociršanu.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt 2 Ķīnas papeļu, kas aug Priekules ielā 3, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo koku likvidēšanu, pirms tam Apstādījumu uzraudzības komisijā iesniedzot dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumu par šo 2 koku nozāģēšanu.

5.Par 2 egļu nozāģēšanu Papes ielā 3.
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā viņš lūdz izsniegt atļauju 2 egļu, kas aug pie privātmājas Papes ielā 3, nozāģēšanai.    

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka ļoti tuvu mājai aug 2 lielas un kuplas sudrabegles, kas skar mājas jumtu un noēno logus.

Atļaut organizēt 2 sudrabegļu, kas aug Papes ielā 3, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu.

6.Par 2 papeļu nozāģēšanu M.Ķempes ielā 12
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā informē, ka ir saņemts dzīvojamās mājas M.Ķempes ielā 12 mutisks lūgums izvērtēt 2 mājas iekšpagalmā augošas papeles, kuru zari aizsedz saules gaismu un kuru pūkas ziedēšanas laikā iedzīvotājiem izraisa alerģisku reakciju.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka teritorijā aug 2 lielas Kanādas papeles. Koki aug pietiekoši lielā attālumā no dzīvokļu logiem, taču ieteicama vainaga augstuma un apjoma samazināšana.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt 2 papeļu, kas aug M.Ķempes ielā 12, vainagu augstuma un apjoma samazināšanu, darbu veikšanai piesaistot arboristu.

7.Par zirgkastaņas apzāģēšanu Amatas ielā 33
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūdz izsniegt atļauju apzāģēt kokiem zarus, jo stipra vēja laikā zari lūst un nav droši atrasties pagalmā.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka tuvu sētai aug 2 lielas zirgkastaņas, kurām vajadzīga vainaga samazināšana.

Atļaut organizēt 2 zirgkastaņu, kas aug Amatas ielā 33, zaru apzāģēšanu, darbu veikšanai piesaistot arboristu.

8.Par koka nozāģēšanu Zāļu ielā 32
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā tiek lūgts izsniegt atļauju koka nozāģēšanai, jo tas ir iztrupējis un saplaisājis, kā arī apdraud kaimiņu īpašumu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka koks ir zirgkastaņa, kas aug uz robežas ar kaimiņu īpašumu Ērgļu ielā 17. Kokam ir iztrupējis stumbrs.

Atļaut organizēt 1 zirgkastaņas, kas aug Zāļu ielā 32 uz robežas ar Ērgļu ielu 17, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šā koka ciršanu.

9.Par 2 koku nozāģēšanu un 4 koku apzāģēšanu Rīgas ielā 54
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā tiek lūgts izsniegt atļauju 2 koku nozāģēšanai un 4 koku vainagu apzāģēšanai.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka teritorijā aug liepas, kurām ir vajadzīga vainaga samazināšana. Nav objektīva iemesla 2 liepu, kas aug pie ieejas baznīcā, nozāģēšanai.

Atļaut organizēt 6 liepu, kas aug Rīgas ielā 54, vainagu apzāģēšanu, darbu veikšanai piesaistot arboristu.

10.Par liepas apzāģēšanu T.Breikša ielā 33
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā tiek lūgts izsniegt atļauju apzāģēt liepu, kuras zari aizēno logus.

Apsekojot koku dabā, konstatēts, ka liepa ir kupla un aizēno logus un tai vajadzīga zaru apzāģēšana un vainaga retināšana.

Atļaut organizēt liepas, kas aug T.Breikša ielā 33, vainaga samazināšanu, darbu veikšanai piesaistot arboristu.

11.Par vītoliem pie Sakņu ielas 14
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA "Komunālā pārvalde" lūgumu apsekot vītolus, kas aug pie nama Sakņu ielā 14.

Apsekojot kokus dabā, konstatēts, ka 2 vītoliem ir vajadzīga zaru apzāģēšana, polardēšana. Ieteicams pacelt vainagus, nozāģējot apakšējos zarus arī  2 liepām, ozolam un bērzam, kas aug pretī namam Sakņu ielā 14.

Atļaut SIA "Komunālā pārvalde" organizēt 2 vītolu polardēšanu un 2 liepu, ozola un bērza vainagu pacelšanu, kas aug pretī Sakņu ielai 14, Celmu ielas pusē.

12.Par 2 bērzu un 2 pīlādžu nozāģēšanu Atmodas bulvārī 12A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā informē, ka ir saņemts dzīvojamās mājas Atmodas bulvārī 12A kontaktpersonas iesniegums, ar lūgumu izvērtēt un ļaut nozāģēt 2 bērzus un pīlādzi, kas aug pie trešās kāpņu telpas, kā arī pīlādzi, kas aug pie sestās kāpņu telpas, jo koki vasaras periodā aizsedz dienas gaismu un koku saknes bojā betona segumu pie dzīvojamās mājas.

Apsekojot kokus dabā, konstatēts, ka koki aug ļoti tuvu dzīvojamai mājai, turklāt ir novārguši, ar bojātu mizu.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" ir noteikta kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja koka nozāģēšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo namu pagalmā. Šo noteikumu 18.3. apakšpunkts nosaka ka, lai saņemtu pašvaldības atļauju koka nociršanai, komisijā jāiesniedz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmums par koka nociršanu.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt 2 bērzu un 2 pīlādžu, kas aug Atmodas bulvārī 12A, nozāģēšanu, pirms tam Apstādījumu uzraudzības komisijā iesniedzot šā nama dzīvokļu īpašnieku lēmumu par 4 koku nozāģēšanu.

13.Par papeles un kļavas nozāģēšanu Pāvilostas 3 pagalmā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā informē, ka ir saņemts dzīvojamās mājas Pāvilostas ielā 3, Liepājā, iedzīvotāju iesniegums, (ar 2 parakstiem) ar lūgumu izvērtēt un ļaut nozāģēt kļavu un papeli sētas pusē, kas vasaras periodā aizsedz gaismu.

Apsekojot kokus dabā, konstatēts, ka kļavai ir ieteicama vainaga sakopšana, bet papele ir novecojusi, ar kalstošiem zariem. Pagalmā ieteicams plānot papeļu izciršanu, bet pārējiem kokiem veicama vainagu kopšana.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" ir noteikta kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja koka nozāģēšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo namu pagalmā. Šo noteikumu 18.3. apakšpunkts nosaka, lai saņemtu pašvaldības atļauju koka nociršanai, komisijā jāiesniedz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmums par koka nociršanu.

1) Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt papeles, kas aug vistuvāk namam Pāvilostas ielā 3, nozāģēšanu, pirms tam Apstādījumu uzraudzības komisijā  iesniedzot šā nama dzīvokļu īpašnieku lēmumu par šī koka nozāģēšanu.   

2) Rekomendēt nama apsaimniekotājam organizēt kļavas, kas aug Pāvilostas ielā 3, vainaga sakopšanu, piesaistot arboristu, kā arī izskatīt iespēju likvidēt zemesgabalā augošās novecojušās papeles un sakopt vainagus pārējiem kokiem.

14.Par 2 papelēm Cīravas ielā 11
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA "Komunālā pārvalde" lūgumu apsekot 2 papeles, kas aug pie īpašuma Cīravas ielā 11. Iedzīvotāji baidās, ka koki vai to zari lielā vējā var nolūzt un uzkrist mājai.

Apsekojot kokus dabā, konstatēts, ka Kanādas papeles lūstot var nopietni sabojāt īpašumu. Papeļu stumbru apkārtmērs ir 4,10 cm un 3,05 cm. Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumiem Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 19.punktu un 1.pielikumu, šādu izmēru koku ciršanai jāsaņem Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums.

Atlikt jautājumu par 2 papeļu, kas aug Cīravas ielā 11, nozāģēšanu līdz Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu saņemšanas.

15.Par koku apzāģēšanu Brīvības ielā 95
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi AS "Veselības centru apvienība" saimniecības pārzines lūgumu apsekot kokus, kas aug medicīnas centra teritorijā un traucē specializētam transportam iebraukt pa rezerves vārtiem, kā arī apdraud ēkas drošību.

Apsekojot kokus dabā, konstatēts, ka tur aug 11 liepas, 1 zirgkastaņa un šiem kokiem vajadzīga vainaga apzāģēšana un sakopšana, bet 2 egles traucē transportam iebraukt teritorijā pa rezerves vārtiem.

1) Atļaut AS "Veselības centru apvienība" organizēt 2 egļu, kas aug Brīvības ielā 95, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu.

2) Atļaut AS "Veselības centru apvienība" organizēt 11 liepu un 1 zirgkastaņas, kas aug Brīvības ielā 95, vainagu sakopšanu, piesaistot arboristu.

16.Par koku apzāģēšanu Brīvības ielā 13/15 un 17/19
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA "Komunālā pārvalde" lūgumu apsekot kokus, kas aug Brīvības ielā pie namiem Nr.13/15 un Nr.17/19, jo iedzīvotāji izteikuši sūdzības par noēnojumu dzīvokļos.

Apsekojot kokus minētajā Brīvības ielas posmā, konstatēts, ka šeit aug liepas, kas ir galotņotas pirms 5 gadiem.

Saskaņā ar ielas koku kopšanas plānu šo koku atkārtota vainagu kopšana paredzēta 2016.gada rudens/ 2017.gada ziemas periodā.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde" izskatīt iespēju Brīvības ielas koku, kas aug posmā no Jaunās ostmalas līdz Jelgavas ielai, kopšanu iekļaut 2016. gada rudens darbu plānā.

17.Par nolūzuša koka nozāģēšanu Loču ielā 4
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūdz izsniegt atļauju nozāģēt satrūdējušu, stumbra vidū nolūzušu koku.

Apsekojot kokus dabā, konstatēts, ka koks ir nolūzis un atlikusī stumbra daļa jānozāģē. Likvidējamas arī saaugušās sakņu atvases.

Atļaut organizēt nolūzušā koka, kas atrodas Loču ielā 4, likvidēšanu.

18.Par kokiem Apšu ielā 3A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi vēstuli, kurā lūdz izsniegt atļauju kastaņas vainaga apzāģēšanai vai nozāģēšanai, vilkābeles nozāģēšanai un 2 vītolu vainagu veidošanai.

Apsekojot kokus dabā, konstatēts, ka zirgkastaņai vētras laikā ir nolauzts viens no vainaga veidojošajiem pamata zariem. Teritorijā aug arī nokaltusi vilkābele un 2 vītoliem ir vajadzīga vainaga sakopšana.

Atļaut organizēt nolauztās zirgkastaņas un nokaltušās vilkābeles, kas aug Apšu ielā 3, nozāģēšanu un 2 vītolu, kas aug Apšu ielā 3, vainaga apzāģēšanu, piesaistot arboristu.

18.Par kokiem Zāļu ielā 3A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā tiek lūgts izsniegt atļauju nozāģēt papeli mājas pagalmā, kas bojā mājas pamatus un jumtu, kā arī 2 kokus (papeli un kastaņu), kas aug Malkas ielas 3 teritorijā un ar saviem zariem un saknēm bojā Zāļu ielas 3A ēku.

Apsekojot kokus dabā, konstatēts, ka papele, kas aug Zāļu ielas 3A pagalmā, ir ļoti liela, kupla un aug tuvu mājai, bet otra papele un zirgkastaņa aug Malkas ielas 3 teritorijā. Par papeles un zirgkastaņas, kas aug Malkas ielā 3, nozāģēšanu ir jāvienojas ar zemesgabala īpašnieku.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013. gada 19. septembra saistošajiem noteikumiem Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" ir noteikta kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja koka nozāģēšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo namu pagalmā. Šo noteikumu 18.3. apakšpunkts nosaka, lai saņemtu pašvaldības atļauju koka nociršanai, komisijā jāiesniedz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmums par koka nociršanu.

Atļaut  organizēt 1 papeles, kas aug Zāļu ielā 3A pagalmā, nozāģēšanu, pirms tam Apstādījumu uzraudzības komisijā iesniedzot dzīvokļu īpašnieku parakstus, par šī koka nozāģēšanu, bet par papeles un zirgkastaņas, kas aug Malkas ielā 3, nozāģēšanu jāvienojas ar šā zemesgabala īpašnieku vai tiesisko valdītāju.