Septembrī lielākie darījumi Liepājā saistās ar īpašumiem Kurzemes ielā 9 un īpaši – Kūrmājas prospektā 8/10. Pēdējais nopirkts par 1,2 miljoniem eiro.

4.oktobrī deputāti Pilsētas attīstības komitejā pieņēma lēmumu, pašvaldībai neizmantot pirmpirkuma tiesības uz šādiem nekustamajiem īpašumiem:

Rudzu iela 18, sastāvoša no zemesgabala 813 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 3000 eiro;

Ezerlīču iela 7, sastāvoša no zemesgabala 797 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 11 000 eiro;

Ezerlīču iela 5, sastāvoša no zemesgabala 797 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 11 000 eiro;

Ezerlīču iela 2, sastāvoša no zemesgabala 1571 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 6500 eiro;

Caunu iela 8, sastāvoša no zemesgabala 795 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju un saimniecības ēku, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 40 000 eiro;

Loču iela 4, sastāvoša no zemesgabala 1625 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 28 000 eiro;

Mežu iela 47A, sastāvoša no zemesgabala 660 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 5000 eiro;

Toma iela 51, sastāvoša no zemesgabala 481 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 18 500 eiro;

Kurzemes iela 9 (kādreizējā AS "Lauma" viesnīca "Feja"), sastāvoša no zemesgabala 1137 kv.m kopplatībā un uz tā esošām divām ēkām, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 135 000 eiro;

Līvas ielā 7, sastāvoša no zemesgabala 562 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošām divām būvēm, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 74 000 eiro;

Grīzupes iela 16, sastāvoša no zemesgabala 999 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju un saimniecības ēku, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 34 000 eiro;

Vaiņodes iela 33, sastāvoša no zemesgabala 2118 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 12 000 eiro;

Kūrmājas prospekts 8/10, sastāvoša no zemesgabala 2296 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošām divām būvēm, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 1 200 000 eiro;

Kaļķu iela 5, sastāvoša no zemesgabala 578 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo ēku un piecām palīgēkām, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 46 000 eiro.