Kā novēroja portāls, šajās dienās sākušies vēl vienas vēsturiskas ēkas –Toma ielā 51 – nojaukšanas darbi.

Portāls jau rakstīja, ka pagājušā gada 27.decembrī Būvvalde pieņēma lēmumu atļaut nojaukt ēku Toma ielā 51.

Par šīs ēkas nojaukšanu bija satraukušies vairāki liepājnieki, kuri savu viedokli izteica arī portālam. Kā mums norādīja viens no portāla lasītājiem: „ēka nestāv viena, bet papildina kopējo Toma ielas un Rožu ielas krustojuma ainavu, kas konkrētajā pilsētas daļā veidojusies no 20.gadsimta sākumā celtām līdzīgām celtnēm”. Lasītājs arī norādīja, ka ēkas zudums būs sevišķi pamanāms tās novietojuma dēļ, jo tiks izjaukts kopējais arhitektoniskais ansamblis.

Būvvaldes pieminekļu aizsardzības inspektore Ilze Bernāte portālam skaidroja, ka atļauja nojaukt namu dota, balstoties uz „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”, kas pieļauj demontēt kultūrvēsturiski nozīmīgas celtnes, ja tās ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī. Šajā gadījumā tikusi veikta pilna apsekošana, un to darījis sertificēts būvinženieris (vārds gan tika paturēts noslēpumā), un Būvvaldei nav bijis pamata apšaubīt veiktās ekspertīzes objektivitāti.

Neatbildēts palika arī jautājums: kas, kad un vai vispār atradīsies nojauktās ēkas vietā? Kas notiks, ja, saņēmis atļauju nojaukt veco ēku, īpašnieks nevarēs vai negribēs neko celt vietā, lai aizpildītu tukšo laukumu?

Portāls noskaidroja, ka ēka pieder ar „Privat Bank” saistītajam uzņēmumam "Amber Real Estate".

Uzņēmuma pārstāvis Edgars Laipnieks, kurš nevēlējās portālam atklāt, kas atradīsies nojauktā arhitektūras pieminekļa vietā, aizbildinoties, ka „komercnoslēpumi nav atklājami”, par nākotnes plāniem runāja ļoti izvairīgi: "Laiks rādīs".

Taču "Amber Real estate" ir tikai nekustamo īpašumu tirgotājs, nevis projektu attīstītājs vai būvnieks. Kā rokās īpašums nonāks un kad tas notiks, viņš, protams, pateikt nevarēja.

Pagaidām Būvvalde uzdevusi teritoriju vien labiekārtot, kas praksē nozīmē žoga uzcelšanu ap tukšo laukumu.

Tātad pavisam drīz pilsētas vēsturiskais centrs zaudēs vēl vienu namu, vietā iegūstot kārtējo iežogoto laukumu, kas, ņemot vērā situāciju nekustāmo īpašumu tirgū, visdrīzāk tāda paliks vēl daudzus gadus.