Bērnudārzs "Zīļuks".


Divās pastāvīgajās komitejās ceturtdien, 8.jūnijā, deputāti nolēma atbalstīt Nekustamā īpašuma pārvaldes sagatavoto lēmumprojektu par likvidējamās SIA "Amber Real" īpašuma – 9430 m2 liela zemesgabala Lēņu ielā 9 – iegādi.

Kā deputātiem skaidroja pārvaldes vadītājs Māris Egmanis, nekustamais īpašums Lēņu ielā 9 ir iegādājams par 20 000 eiro, kas ir lētāk nekā dažādi būvdarbi, kas būs nepieciešami, ja zemesgabals nenonāks pašvaldības rokās.


Iegūstot šo zemesgabalu, pašvaldība varēs labiekārtot iecerētās sociālās mājas Lēņu ielā 5 apkaimi, kā arī nebūs vajadzības mainīt bērnudārza "Zīļuks" (Grīzupes ielā 29) ieeju, kas atrodas šī zemesgabala teritorijā.


Zemesgabala iegādi konceptuāli atbalstījusi arī pašvaldības Nekustamo īpašumu jautājumu konsultatīvā komisija, Izglītības pārvalde un būvvalde.


Būvvade norādījusi, ka zemesgabala Lēņu ielā 9 iegūšana pašvaldības īpašumā "atvieglotu rast risinājumu pirmsskolas iestādes efektīvākai teritorijas izmantošanai un Lēņu ielas transporta infrastruktūras loģiskākai un labvēlīgākai attīstībai un salāgošanai ar pirmsskolas iestādes netraucētu darbību".


Tāpat Lēņu 9 iegūšana pašvaldības īpašumā nodrošinātu arī pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības Lēņu ielā 5 daudzdzīvokļu mājas teritorijas labiekārtošanu – nodrošinātu vietu autostāvvietām, bērnu laukuma un citām ar mājas labiekārtošanu un uzturēšanu saistītām funkcijām.


Savukārt Izglītības pārvalde norādījusi, ka atbalsta zemesgabala iegādi Lēņu ielā 9, jo šobrīd šis zemesgabals tiek izmantots pirmsskolas izglītības iestādes "Zīļuks" vajadzībām – transporta kustībai (piegāžu veikšanai) uz PII "Zīļuks".


Lēmums vēl jāapstiprina domes sēdē.