Valdība šodien atbalstīja bez atlīdzības Labklājības ministrijas (LM) valdījumā nodot divus Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā esošus nekustamos īpašumus.

Liepājas pašvaldības īpašumā esošais valsts sociālās aprūpes centrs (VSAC) "Kurzeme" turpmāk būs LM īpašumā. Aprūpes centrs jau tagad atrodas LM padotībā.

Bez nekustamā īpašuma Apšu ielā 3a, Liepājā, uz kura atrodas VSAC "Kurzeme", LM tika nodots arī nekustamais īpašums Dārza ielā 12, uz kura atrodas divas VSAC izmantotas saimniecības ēkas.

Nekustamie īpašumi pēc to pārņemšanas ministrijas valdījumā arī turpmāk tiks izmantoti VSAC "Kurzeme" normatīvajos aktos noteiktās funkcijas izpildei - ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai bērniem un pilngadīgām personām.

Uz 1.augustu pakalpojumi filiālē tika sniegti 80 personām, tai skaitā 58 bērniem un 22 pilngadīgām personām. Pateicoties 2001.-2003.gadā par valsts budžeta līdzekļiem veiktajai rekonstrukcijai, filiāle ir vienīgā Kurzemes reģiona valsts sociālās aprūpes iestāde, kurā ir nodrošināti visi apstākļi klientu rehabilitācijai, sākot no zīdaiņa vecuma.