Otrdien, 15.maijā, tirdzniecības nama "Kurzeme" 3.stāvā atklās starptautiskajai ģimenes dienai veltītu Valsts sociālā aprūpes centra "Kurzeme" filiāles "Liepāja" audzēkņu darbu izstādi.

Darbi veikti interešu pulciņu nodarbībās un izpildīti dažādās tehnikās – izstādīti tiks gan zīmējumi un akvareļi, gan rokdarbi.

Valsts sociālā aprūpes centra "Kurzeme" filiāle "Liepāja" ir ilgstošas sociālās aprūpes institūcija, kas sniedz sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem līdz 2 gadu vecumam, bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kā arī pilngadīgām personām ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem.

Iestādes iemītniekiem ir pieejams plašs pakalpojumu klāsts, kuru nodrošina dažādi speciālisti – logopēds, fizioterapeits, Montesori pasniedzējs, kā arī interešu pulciņu – mūzikas, mākslas, rokdarbu, sporta u.c. – audzinātāji. Skolas vecuma bērni mācās Liepājas speciālā internātpamatskolā, bet pilngadīgie jaunieši apgūst dažādas praktiskas iemaņas un prasmes aprūpes centrā, kā arī tiek nodarbināti dažādās brīvā laika aktivitātēs.

Izstāde būs apskatāma līdz 3.jūnijam.