Domes sēdē 19.jūnijā deputāti lems par bērnu aprūpes centra „Kurzeme” Liepājas filiāles ēku nodošanu Labklājības ministrijai.

Pozitīvu lēmumu deputāti jau pieņēma pilsētas domes pastāvīgo komiteju – finanšu un pilsētas attīstības – sēdēs 12.jūnijā.

Kā sēdēs skaidroja domes Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs Māris Egmanis, labklājības ministrs Uldis Augulis, viesojoties Liepājā, lūdzis pašvaldības īpašumā esošās ēkas Apšu ielā 3A/Dārzu ielā 12 nodot valstij.

Tas nepieciešams, lai šos īpašumus varētu sakārot – salabot jumtu un veikt citus remontus. Pēc ministra teiktā, valstij būs iespēja piesaistīt ēku sakārtošanai Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus, taču tikai tādā gadījumā, ja ēkas piederēs valstij.

Deputāts Ģirts Kronbergs interesējās, vai tā ir laba prakse, bez atlīdzības atdot valstij pašvaldības īpašumu. Taču, kā sacīja Egmanis, nav jāuztraucas, ka pašvaldības īpašums varētu tikt izmantots citiem mērķiem – ēkas valsts var paturēt tikai ar tādu nosacījumu, ka turpina tajās esošo funkciju, proti, bērnu aprūpes centra darbību. Ja šī funkcija netiks saglabāta, ēkas nonāks atpakaļ pašvaldības īpašumā, sacīja Egmanis.