Ceturtdien, 23.aprīlī, pilsētas dome Komunālajai pārvaldei uzdevusi nekavējoties veikt ēkas Bāriņu ielā 24 konservācijas darbus saskaņā ar Liepājas būvvaldē akceptētu paskaidrojuma rakstu un ēkas konservācijas darbu veikšanas projektu.

Lēmums pieņemts, lai novērstu apdraudējumu, ko rada bīstama un pilsētvidi degradējoša ēka šajā adresē, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Ēkas īpašnieki bīstamību ilgstoši nav novērsuši saviem spēkiem, līdz ar to pašvaldība noteikusi aizvietotājiestādi, kas veiks nepieciešamos konservācijas pasākumus. 

Pagaidām darbu izmaksas tiks segtas no Komunālās pārvaldes budžeta, bet pēc tam tiks piedzītas no dzīvokļu īpašniekiem.

2019.gada 8.maijā būvvalde ar savu lēmumu minētās ēkas dzīvokļu īpašnieku kopībai uzdeva trīs mēnešu laikā pabeigt konservācijas darbus saskaņā ar akceptētu projekta dokumentāciju, taču šis uzdevums netika paveikts.

Faktiski dzīvokļu īpašnieku kopība jau kopš 2015.gada pavasara nepilda būvvaldes izvirzītās prasības un uzdevumus.

Jau pirms pieciem gadiem būvinspektors un būvinženieris apsekoja nekustamo īpašumu un sagatavoja atzinumu, kurā konstatēts, ka ilgu laiku ēka netiek pilnvērtīgi apsaimniekota, ielas pusē cokola stāva līmenī vairāki laukakmeņi atdalījušies no pamatu sienas, ēkas konstrukcijas apdraud gan minētā nekustamā īpašuma iemītniekus, gan kaimiņu teritorijā esošo cilvēku, gan garāmgājēju veselību un dzīvību, kā arī pa ielu braucošo transportlīdzekļu drošību un bojā pilsētas ainavu.

Neskatoties uz daudzkārtējiem turpmākajām īpašuma apsekošanām, sarakstes ar īpašniekiem, viņu skaidrojumu uzklausīšanas un brīdinājumiem nekas uz priekšu tā arī nav virzījies un labprātīgi dzīvokļu īpašnieki savus pienākumus tā arī nav veikuši.

Ēka Bāriņu ielā 24 ir nozīmīga 18.gadsimta apbūves liecība ar augstu autentiskuma pakāpi.

Būvvalde ir vērsusies pie Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes, lai noskaidrotu iespējamos saglabāšanas risinājumus. 2019.gada 5.februārī Būvvaldē ieradās Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes pārstāvji un atkārtoti vērsa uzmanību, ka nav pieļaujama tās nojaukšana, ir jāveic konservācija, kā arī rekomendēja, pirmkārt, veikt grūstošas durvju ailas cokola stāvā nostiprināšanu ielas pusē.

Būvvalde jau pagājušā gada novembrī ir akceptējusi pēc Komunālās pārvaldes pasūtījuma SIA "V projekts" izstrādāto paskaidrojuma rakstu dzīvojamās ēkas Bāriņu ielā 24 konservācijai.